Kęstučio Čilinsko 10-ųjų mirties metinių paminėjimo renginiai

YouTube nuoroda https://youtu.be/pIePInSCJaA


Paskelbta temoje IN MEMORIAM | Komentavimas išjungtas įraše Kęstučio Čilinsko 10-ųjų mirties metinių paminėjimo renginiai

Esame atsakingi už tai, kas vyksta Tautoje, valstybėje

K.Čilinsko 6-osioms mirties metinėms

Manyje daug a.a. Kęstučio Čilinsko. Tikiu, kad daug jo visuose žmonėse, kuriems teko pažinti šį nepaprastai daug dėl Lietuvos aukojusį advokatą, visuomenininką, žmogaus teisių gynėją. Sunku kalbėti apie tai viešai, nes net jam iškeliavus anapilin, vien jo vardas daugelį kilsteli aukščiau, stumteli į priekį, į rampų šviesas, tad be garsių deklaracijų, bet, žinau, širdyje saugodami jo atminimą, dirbame ten, kur matome didžiausią prasmę: kad Lietuva neišsivaikščiotų, kad būtų apgintos prigimtinės, o ne siauro rato žmonių sugalvojamos teisės, kad būtų atkreiptas dėmesys į bendrą Lietuvos situaciją, ne į pasirinktą vieną skaičiuką, į bendrąjį gėrį, ne į individualius savanaudiškus poreikius, kad išliktų Lietuvos žemė ir kalba, kaip knygnešiai ir elektroniniu būdu, ir kopijuodami ant popieriaus vis dar perduodame vienas kitam dėmesio vertą informaciją, kurią blokuoja didžioji žiniasklaida. Sudėjus atskirus bendraminčių darbus, mes darome daug! Savo iniciatyva, su Dievo pagalba ir prisimindami tuos svarbiausius žmones, kuriuos sutikome, knygas, kurias perskaitėme, miestus, kuriuos aplankėme…

Ar to pakanka? Ar Sizifo akmuo, kurį Judėjimo laikais visi kartu ritinome į kalną, nerieda žemyn? Emigracijos skaičiai didėja, pajamų nelygybė, atskirtis Lietuvoje tik auga, regionai dar labiau tuštėja, juose naikinamos paskutinės valstybinės paslaugas teikusios įstaigos, tauta pirmauja pasaulyje pagal suvartojamą alkoholio kiekį, savižudybes… Ar tik jis nedunda, tas akmuo, pakalnėn pasišokinėdamas? Nesulaiko šio sunkaus riedulio kelyje pasitaikančios nestiprios organizacijos, iškilios asmenybės. Gal dėl to, kad ne visi, kad nebestovime kartu? O gal dėl to, kad nebėra autoriteto, kuris primintų:

„Mūsų pagrindinis principas – užtikrinti piliečių dalyvavimą tiesioginiame šalies valdyme, spręsti oligarchinės sistemos pakeitimo į konstitucinę klausimus, remiantis konstitucinėmis nuostatomis. <…> Mes kelsime visų pirma sau didelius reikalavimus ir būsime reiklūs sau, kad būtume stiprūs. <…> Esame atsakingi už tai, kas vyksta Tautoje, valstybėje“. (Iš Kęstučio Čilinsko kalbos, pasakytos Judėjimo visuotiniame susirinkime Vilniuje, Pedagoginio universiteto salėje, 2009 spalio 19 d.).

Nebestovime kartu. Labai gerai atmenu tą bendrą pakilimą, prisimenu mus kaip kovotojus, susitelkusius, bandančius rasti visiems priimtinus sprendimus, suremiančius pečius mitinguose, sutelkiančius savo intelektą rengiant pasiūlymus, projektus, kreipimusis, rezoliucijas. Aš mus tokius prisimenu, visus ir po vieną, išdidžius, nieko neprašančius, susirenkančius miestuose, miesteliuose į sueigas, besistengiančius apriboti savo ego ir dirbti bendrai Tėvynės labui. Turėjome išmintingą visuomenės lyderį, norą tartis, turėjome viltį.

Daugiau nei prieš dešimtmetį a.a. maestro Vytautas Kernagis per koncertą Palangoje, bendraudamas su publika tarsi juokais, tarsi atsainiai mestelėjo žiūrovams maždaug tokius žodžius: „Jūs dabar čia, jums atrodo, kad čia nieko ypatingo, bet kai pasakosite savo anūkams, kad matėte patį Vytautą Kernagį gyvą, jie negalės patikėti.“

Esu tikra, kad kai į Lietuvą grįš viltis, Kęstučio Čilinsko įžvalgos ir siūlymai Lietuvai bus vėl prisiminti, bus įvertinti istorijos. Ir niekas negalės patikėti, kad mes išties dirbome kartu su Kęstučiu Čilinsku: žinomu žmogaus teisių gynėju, garbiu advokatu, pasiaukojančiu visuomenininku, kurio nuopelnus kuriant demokratinę ir teisinę valstybę tikrai sunku pervertinti, kurį daugelis norėjo matyti Vilties Prezidentu, kuris buvo Lietuvos sąžine.

Turbūt negalės patikėti ir tuo, kad daugybė gyvybiškai svarbių jo siūlymų per ilgai gulėjo archyvuose… Bet iki to, iki tos grįžtančios tikros vilties, dar aukštas kalnas ir mūsų visų akmuo apačioje, kurį ridenti viršun gali tik daugybė pasiryžusiųjų tartis ir aukotis.

Edita Milaševičiūtė

 

Paskelbta temoje IN MEMORIAM | Komentavimas išjungtas įraše Esame atsakingi už tai, kas vyksta Tautoje, valstybėje

Regimantas Adomaitis: paskutinis donkichotas

Mitinge prie Kudirkos paminklo 2009-06-13Rašyt apie turtingą žmogų nelengva. Turtingą ne pinigais, o savo dvasia. Tiek daug norisi pasakyt. Neįmanoma apie iškilią asmenybę nupasakot keliais žodžiais. Apsiribosiu tik keliais šios žavingos personalijos bruožais. Manau, kad Kęstutis buvo vienas iš paskutiniųjų donkichotų. Imtis nesavanaudiškos veiklos šiandien, kai net pačių didžiausių idealistų mintys akimirksniu nuslysta į pragmatizmo ir naudos sau paieškas, yra tikras donkichotizmas. Dievas kažkodėl žiauriai nubaudė Lietuvą, atimdamas jai sąžinę. Gal to užsitarnavom, bet be sąžinės Tauta pasmerkta sunykimui. Kęstutis tą puikiai suprato. Šiandien retai besutiksi žmogų, kuris elgtųsi pagal savo sąžinę, visada atsiranda gausybė argumentų, kad taip nedaryt. Iš čia – ir padorumo stoka, ir melas, ir dviveidiškumas, ir kitos iškreiptos moralinės „vertybės“. To apraiškas regime visur,  nuo seimo iki eilinio valdininko.
Ir vis dėlto, Kęstutis tikėjo ir bandė sugrąžint Lietuvai esmių esmę – sąžinę. Gal todėl jo ankstyva mirtis neatrodo atsitiktinė: piktosios jėgos nemėgsta, kai kažkas skambina varpais.
Jo pavyzdys ir šviesus atminimas visada išliks širdyse tų, kurie jo vedami kūrė NDJ (Nepartinį Demokratinį Judėjimą).

 Regimantas Adomaitis

Paskelbta temoje IN MEMORIAM | Komentavimas išjungtas įraše Regimantas Adomaitis: paskutinis donkichotas

Akmenų kolekcininko kieme – pagarbos gestas žmogaus teisių gynėjui

Atidengimo ceremonija

Šioje sodyboje 2008 07 21 lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo narys, advokatas, žmogaus teisių gynėjas bei politinis visuomenės veikėjas Kęstutis Čilinskas“ – tokie žodžiai iškaldinti atminimo lentoje ant akmenų kolekcininko Vaclovo Jankausko namo sienos.

„Besikalbėdami su bendraminčiais sykį pasvarstėme, kad reiktų pagerbti mano sodyboje viešėjusio šviesaus, sąžiningo žmogaus K. Čilinsko atminimą ir šį sumanymą įgyvendinome“, – pasakojo V. Jankauskas.

Į jo sodybą Alytaus kaime praėjusį šeštadienį susirinko K. Čilinsko artimieji, kolegos, politikai. Atminimo lentos atidengimo ceremonija buvo labai nuoširdi ir šilta.

Tai pirmoji atminimo lenta V. Jankausko sodyboje, kurioje lankėsi daug garbių ir žinomų žmonių. Šeimininkas džiaugėsi, kad prie K. Čilinsko atminimo įamžinimo prisidėjo daug žmonių: kalvis Kęstutis Lukšas nukaldino lentą, Miroslavo seniūnijos ūkininkas Juozas Žvirblys ir V. Jankausko kaimynas Juozas Jančiauskas davė metalo, Stasys Staselis parūpino dažų.

„Visi viską darė be jokio atlygio“, – pabrėžė V. Jankauskas, nuolat sugalvojantis, kaip   paįvairinti savo unikalią sodybą ir gyvenimą.

Atidengimo ceremonija2Pagerbimo ceremonija3

Laura Baliukonienė
Šaltinis www.alytusplius.lt

Kęstučio Čilinsko apsilankymas Vaclovo Jankausko sodyboje 2008.07.21

Apsilankymas pas kolekcininka

Paskelbta temoje IN MEMORIAM | Komentavimas išjungtas įraše Akmenų kolekcininko kieme – pagarbos gestas žmogaus teisių gynėjui

Kęstutį Čilinską prisimenant

Kęstutis ČilinskasPrieš du metus į amžinybę palydėjome nepaprastai daug jėgų visuomenės labui aukojusį teisininką-ekspertą, advokatą ir žmogaus teisių gynėją Kęstutį Čilinską.
Tai buvo žmogus, žvelgęs toli į ateitį, siekęs, kad būtų įtvirtinta atvira, darni pilietinė visuomenė bei teisinė valstybė, Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Demokratinė ir teisinė valstybė, IN MEMORIAM | Komentavimas išjungtas įraše Kęstutį Čilinską prisimenant

In memoriam Kęstučiui Čilinskui

Prabėgo lygiai metai, kai netekome advokato, teisės eksperto, žmogaus teisių gynėjo, NDJ įkūrėjo ir žymaus visuomenės veikėjo Kęstučio Čilinsko.
Šio Žmogaus vardas teisybės nerandantiems teikė viltį. Be abejo, vienas žmogus, kad ir koks pasišventęs teisei, kad ir koks intelektualus, profesionalus ir neskaičiuojantis darbo valandų, kad ir koks užjaučiantis būtų, niekada visų skaudulių nepajėgs išspręsti. K.Čilinskas dirbo be atokvėpio, tačiau matė būtinybę žmonėms patiems teisiškai prusti, burtis ir ginti savo teises. Jis buvo teisininkas, drąsinęs pilietinę visuomenę, būręs ir telkęs piliečius viešojo intereso gynybai, analizavęs ir dalijęsis savo profesionaliomis teisininko įžvalgomis ir patarimais su visais, niekuomet nebijojęs imtis sudėtingų bylų, neretai gynęs teisybės ieškančius dykai. Jis buvo stiprus moralinis autoritetas daugeliui. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje IN MEMORIAM | Komentavimas išjungtas įraše In memoriam Kęstučiui Čilinskui

NEPARTINIO DEMOKRATINIO JUDĖJIMO TARYBOS PAREIŠKIMAS

Visai neseniai skaudus likimas iš veikliausiųjų žmonių tarpo išplėšė ryžtingiausią, pareigingiausią ir sąžiningiausią Lietuvos  pilietį, žymiausią visuomenės veikėją, nepranokstamą žmogaus teisių, teisingumo ir demokratijos gynėją, energingiausią ir nuosekliausią valstybės oligarchinės sistemos, moralinės ir teisinės demoralizacijos kritiką, žinomą šalies advokatą Kęstutį Čilinską.
Esame priversti konstatuoti praradimą, kurio neturime kuo kompensuoti. Greta mūsų ir virš mūsų prasivėrė juoda tuštuma. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje IN MEMORIAM | Komentavimas išjungtas įraše NEPARTINIO DEMOKRATINIO JUDĖJIMO TARYBOS PAREIŠKIMAS

In memoriam Kęstučiui Čilinskui

Penktadienio vakarą iš gyvenimo išėjo žmogus, kurio trūks daugeliui. Kęstutis Čilinskas priklausė kategorijai žmonių, kuriems tiesa ir teisingumas buvo ne skambūs žodžiai, bet fundamentalūs gyvenimo principai. Jis nuolat, nuosekliai ir nepaisydamas ne visuomet jam palankios visuomenės nuomonės, dirbo mūsų visų, valstybės ir visuomenės labui. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje IN MEMORIAM | Komentavimas išjungtas įraše In memoriam Kęstučiui Čilinskui

Žmogaus teisių šauklys 2010 – Kęstutis Čilinskas

Žmogaus teisių stebėjimo institutas kasmetinį Žmogaus teisių šauklio apdovanojimą šiemet skiria teisininkui Kęstučiui Čilinskui. Kęstutis Čilinskas – advokatas, žmogaus teisių gynėjas, visuomenės veikėjas, aktyviai kovojantis už demokratinės ir teisinės valstybės principų įgyvendinimą Lietuvoje.

Sunku pervertinti Kęstučio Čilinsko nuopelnus kuriant demokratinę ir teisinę Lietuvos respubliką – mūsų bendrus namus. Žmogiškai ir pilietiškai jautrus, principingas ir nebijantis viešai išreikšti savo nuomonės, jis jau daugelį metų naudoja savo ekspertines teisės ir žmogaus teisių žinias, kovodamas prieš teisinės ir žmogaus teises gerbiančios valstybės principų laužymą, kviesdamas piliečius bendram darbui Lietuvos labui, gindamas labiausiai pažeidžiamų visuomenės narių teises“, sakė Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius  Henrikas Mickevičius. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje POZICIJA, Žmogaus teisių apsauga | Komentavimas išjungtas įraše Žmogaus teisių šauklys 2010 – Kęstutis Čilinskas

Konstitucinė demokratija – piktžolėmis užžėlęs kelias

NDJ_Vilnius_2010.10.02-Ar Jums, teisininkui, įsijungusiam į demokratinį judėjimą, nepasirodė, kad minint Konstitucijos dieną yra daug nusivylimo konstitucine demokratija?
Taip, nemažai nusivylusiųjų ir apie Konstituciją jie kalba kaip apie sugedusią dovanų skrynelę. Ji neduoda tų garantijų, kurios įrašytos Konstitucijos straipsniuose.


-Ar žmonės nepagrįstai galvoja, kad referendume priėmę Konstituciją, jie turi laukti, kol šiame pagrindiniame teisės akte nustatytos garantijos, teisės ir laisvės ims veikti?

Deja, Konstitucija nėra savaime veikiantis mechanizmas. Ji duoda tas garantijas, jei dauguma visuomenės aktyviai jų siekia ir žiūri į konstitucinę demokratija kaip į kelią, kuriuo reikia nuolat eiti, raunant kelią pastojančius neteisėtumo ir tamsumo brūzgynus. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje POZICIJA, Žmogaus teisių apsauga | Komentavimas išjungtas įraše Konstitucinė demokratija – piktžolėmis užžėlęs kelias

Nepasitikrinę pas psichiatrą, nei V.Landsbergis, nei V.Adamkus, nei B.Lubys nebegalės įgyvendinti savo turtinių teisių

Seime rengiamasi svarstyti TS-LKD frakcijos nario E.Jurkevičiaus įregistruotą įstatymo projektą, kuris numato, jog 65 m. sulaukęs asmuo, norėdamas pas notarą sudaryti turtinį sandorį, turės pateikti notarui pažymą, kad jis yra geros psichinės sveikatos būklės. Išvadą dėl asmens sugebėjimo ar nesugebėjimo suprasti savo veiksmų esmę gali duoti tik psichiatrų komisija. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Demokratinė ir teisinė valstybė | Komentavimas išjungtas įraše Nepasitikrinę pas psichiatrą, nei V.Landsbergis, nei V.Adamkus, nei B.Lubys nebegalės įgyvendinti savo turtinių teisių

K.Čilinskas: Ūkio ministras D.Kreivys ir kiti valdžioje praturtėję gali nebijoti bylos pagal naują įstatymą

Spauda pranešė, kad per kelerius metus ūkio ministro Dainiaus Kreivio turtas išaugo nuo 5,4 mln. Lt iki 170 mln. Lt. Ministras praturtėjimo neneigia, jo nepaaiškina ir jį praturtinusių sandorių nepateisina Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos deklaracijoje. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Demokratinė ir teisinė valstybė | Komentavimas išjungtas įraše K.Čilinskas: Ūkio ministras D.Kreivys ir kiti valdžioje praturtėję gali nebijoti bylos pagal naują įstatymą

K.Čilinskas: mūsų Prezidentei reikėtų atsižvelgti į tai, kad A.Lukašenka – diktatorius ir gali būti teisiamas

2010-aisiais Seimas, nors ir sukandęs dantis ir bandydamas prirašyti visokių trukdymų, vis tik priėmė pataisą, leidžiančią pavieniams asmenims kandidatuoti savivaldos rinkimuose. Beveik galime būti tikri, kad jei ne Konstitucinio Teismo nutarimas, visuomenė niekaip nebūtų pasiekusi šios, tegu ir nelabai reikšmingos, pergalės prieš partinį elitą, teigia teisininkas K.Čilinskas. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje POZICIJA, Žmogaus teisių apsauga | Komentavimas išjungtas įraše K.Čilinskas: mūsų Prezidentei reikėtų atsižvelgti į tai, kad A.Lukašenka – diktatorius ir gali būti teisiamas

K.Čilinskas: „Tikra Lietuvos gėda, kad mes turime Prezidentę, kuri vadovauja valstybei su įkeistu oligarchams visu jos turtu!..”

Gruodžio 4-ą dieną suėjo vieni metai, kai tarp A.Kubiliaus Vyriausybės ir UAB „NDX energija“ („Maxima“) buvo pasirašyta taip vadinama restitucinė sutartis. Šia oligarchine sutartimi „Maxima“ savininkai įgijo teisę praturtėti Lietuvos sąskaita, pinigus gaudami ne už jiems Lietuvos  daromą žalą neteisėtais veiksmais,  bet  priešingai – už bandymą ieškoti tiesos ir teisingumo bei susigrąžinti iš NDX savininkų bei korumpuotų pareigūnų jų neteisėtais veiksmais valstybei padarytus  nuostolius!.. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje POZICIJA, Prieš LEO LT | Komentavimas išjungtas įraše K.Čilinskas: „Tikra Lietuvos gėda, kad mes turime Prezidentę, kuri vadovauja valstybei su įkeistu oligarchams visu jos turtu!..”

K.Čilinskas: priešlaikiniai rinkimai Seimo nepagerintų

Visuomenę, taip pat ir teisininkus, nuvilia Seimo veikla, Seimo narių  dažnai  savanaudiški, amoralūs, antikonstituciniai veiksmai ar sprendimai, teigia Teisės projektų ir tyrimų centro tarybos pirmininkas advokatas Kęstutis Čilinskas. Teisininko nuomone, ypač nuvylė paskutinieji nutarimai: dėl nesutikimo, kad teismas spręstų K.Uokos bei A.Gražulio kaltės klausimą ir dėl Sacharuko palikimo Seimo nariu, nors Konstitucinis Teismas nustatė jo kaltumą. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje „Renkuosi demokratinį judėjimą“., POZICIJA | Komentavimas išjungtas įraše K.Čilinskas: priešlaikiniai rinkimai Seimo nepagerintų

Seimo nariams – reikalavimas neprovokuoti Lietuvos valstybės griūties

Piliečių asociacija Nepartinis demokratinis judėjimas (NDJ)  išsiuntė kreipimąsi J. E. Respublikos Prezidentei ir Seimo nariams, kuriuo prašoma stabdyti valstybę griaunančią moralinę bei teisinę degradaciją.
Kreipimesi, kurį pasirašė NDJ tarybos nariai, nurodoma, kad   mūsų  valstybės teisiniai ir moraliniai pamatai griaunami visų pirma Seime. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje „Renkuosi demokratinį judėjimą“., POZICIJA | Komentavimas išjungtas įraše Seimo nariams – reikalavimas neprovokuoti Lietuvos valstybės griūties

Paminėta Tarptautinė kovos su skurdu diena (REZOLIUCIJA)

Nepartinis demokratinis judėjimas (NDJ) sekmadienį, spalio 17d., į V.Kudirkos aikštę pakvietė paminėti Tarptautinę kovos su skurdu dieną.  Tarptautinė kovos su skurdu diena nuo 1987 metų spalio 17-osios minima siekiant atkreipti dėmesį į skurdžiausiai gyvenančius pasaulio žmones.
NDJ Atstovų tarybos pirmininkas teisininkas Kęstutis Čilinskas žiniasklaidai sakė, jog svarbiausiais renginio tikslas – solidarizuotis su pasauliniu judėjimu prieš skurdą. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje „Renkuosi demokratinį judėjimą“., POZICIJA | Komentavimas išjungtas įraše Paminėta Tarptautinė kovos su skurdu diena (REZOLIUCIJA)

K.Čilinskas: „Mes dabar apie tai kalbantys, kviečiantys piliečius į antioligarchinius mitingus ir piketus, iš tikrųjų atrodome kvailokai!..”

Tenka pripažinti, jog nuo partijų įtakos apgenėtas JDJ medis netapo rimta opozicija oligarchinei sistemai, dar nežinia, ar atlaikys žiemos speigus. Pasak Nepartinio demokratinio judėjimo lyderio, advokato Kęstučio ČILINSKO, demokratinės politinės opozicijos Lietuvoje nėra, nes postsovietiniame periode, visų pirma, socialdemokratai, o vėliau ir kitos partijos, metėsi į taip vadinamąją „dešinę“ – stambaus kapitalo prieglobstį ir sukūrė oligarchinę sistemą. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje „Renkuosi demokratinį judėjimą“., POZICIJA | Komentavimas išjungtas įraše K.Čilinskas: „Mes dabar apie tai kalbantys, kviečiantys piliečius į antioligarchinius mitingus ir piketus, iš tikrųjų atrodome kvailokai!..”

Teisininkas K.Čilinskas apie pedofilijos skandalą: šioje istorijoje aukų gali būti ir daugiau

Teisininkas ir visuomenės veikėjas Kęstutis Čilinskas, apibendrindamas visus su vadinamuoju pedofilijos skandalu susijusius įvykius ir procesus, liūdnai konstatuoja: „Mes dar neturime teisinės valstybės.“ Skaitykite toliau

Paskelbta temoje POZICIJA | Komentavimas išjungtas įraše Teisininkas K.Čilinskas apie pedofilijos skandalą: šioje istorijoje aukų gali būti ir daugiau

K.Čilinskas atsisakė būti vienasmeniu NDJ lyderiu

Savaitgalį Mokytojų namuose vykusiame Nepartinio demokratinio judėjimo (NDJ)  visuotiniame susirinkime šio Judėjimo pirmininkas teisininkas Kęstutis Čilinskas pareiškė atsistatydinąs ir pasiūlė susirinkimui balsuoti dėl NDJ pirmininko pareigybės pakeitimo į kolektyvinį valdymo organą – NDJ atstovų tarybą.
Diskusija dėl to pasiūlymo buvo ilga. Kauno technologijos universiteto katedros vedėjo prof. Gedimino Merkio nuomone,  lyderis yra svarbus bet kokio Judėjimo akcentas, savotiška vėliava  ir jos  nereikėtų atsisakyti. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje „Renkuosi demokratinį judėjimą“., POZICIJA | Komentavimas išjungtas įraše K.Čilinskas atsisakė būti vienasmeniu NDJ lyderiu