Seimo nariams – reikalavimas neprovokuoti Lietuvos valstybės griūties

Piliečių asociacija Nepartinis demokratinis judėjimas (NDJ)  išsiuntė kreipimąsi J. E. Respublikos Prezidentei ir Seimo nariams, kuriuo prašoma stabdyti valstybę griaunančią moralinę bei teisinę degradaciją.
Kreipimesi, kurį pasirašė NDJ tarybos nariai, nurodoma, kad   mūsų  valstybės teisiniai ir moraliniai pamatai griaunami visų pirma Seime.

Nemažai Seimo narių, nepaisydami Konstitucijos draudimo, dalyvauja TV šou verslo projektuose. Nerūpestingi, netarnaujantys Tautai Seimo nariai iš esmės nebevykdo Vyriausybės veiklos kontrolės. Jie pro pirštus žiūri į tai, kad Vyriausybė praėjusių metų pabaigoje „restitucine sutartimi“ visą Lietuvos turtą, įskaitant finansinį kapitalą ir biudžetą, užstatė, t. y. atsisakė valstybės imuniteto visam laikui  oligarchų (NDX savininkų) naudai, suteikiant teisę tiems oligarchams privataus arbitro sprendimais iš Lietuvos prisiteisti neriboto dydžio sumas. Kartu minėta sutartimi visam laikui Vyriausybė Lietuvos vardu atsisakė taikyti Lietuvos teisę pareigūnam,s ir kitiems asmenims, kurie gali būti įtarti kartu su oligarchais padarė žalą valstybei.

„Užstačius“ Lietuvą grupelei oligarchų, užsienio investitorių pasitikėjimo nėra, investicijos mažėja ir Vyriausybės išlaidos investicijų pritraukimui yra bergždžios.

Leidžiama didinti monopolijų skaičių, nepaisoma Konstitucijos, iš viso draudžiančios monopolijas. Net atliekų tvarkymas jau monopolizuojamas ir daugelis vartotojų negali pasirinkti paslaugų teikėjo. Monopolijos auginosi pelnus, didindamos energijos ir kitų paslaugų teikimo kainas. Nesant sąžiningos konkurencijos, nėra sąlygų vystyti smulkų ir vidutinį verslą.

Seimo Teisės ir teisėsaugos komiteto vadovai ne tik nerealizuoja teisės principų, bet juos grubiai pažeisdami, imasi spaudimo prieš kardomąsias priemones, taikomas korupcija įtariamiems asmenims. Seimas, pažeisdamas Konstituciją, imasi teismo funkcijos, nusprendžia, kad jų kolegos nepadarė nusikaltimo ir neleidžia, kad bylą spręstų teismas.

Seimo nariai nepaiso Konstitucijos nuostatų apie Tautos suverenitetą, apie piliečių teisę dalyvauti šalies valdyme,  apie visiems piliečiams lygius ir teisingus rinkimus. Prieš savivaldybių rinkimus Seime sukurtas toks rinkimų modelis, pagal kurį kandidatai-gyventojai pastatyti į nelygias sąlygas lyginant su milijonines biudžeto lėšas gaunančiomis partijomis.

Ši bloga dvasia – abuojumo, neteisėtumo, piktnaudžiavimų valdžia ir nusikaltimų bei korupcijos gynimo atmosfera – iš Seimo sklinda po visą Lietuvą. Vieni piliečiai, nepakęsdami tokios atmosferos, emigruoja. Dalis visuomenės bando priešintis šiai antikonstitucinei dvasiai. Tačiau nemažai piliečių, tame tarpe ir pareigūnų, tiesiog mokosi iš Seimo narių, kaip siekti sau naudos korupciniais metodais ir  savo interesus iškelti aukščiau valstybės, teisės bei moralės.  Todėl nustoja veikti valstybė, kaip Tautos išlikimo garantas.

Kreipimosi autoriai ragina Respublikos Prezidentę ir Seimo narius suprasti savo atsakomybę, nurodoma, kad Seimas neturi nepriklausomo ir savarankiško vidinės kontrolės mechanizmo, galinčio sustabdyti moralinę degradaciją. Todėl siūloma pakeisti  Seimo statutą, nustatant, kad ne mažiau kaip pusė Seimo Etikos ir procedūrų komisijos narių būtų ne Seimo nariai, o nepriekaištingos reputacijos visuomenės atstovai.

Asociacijos “Nepartinis demokratinis judėjimas” tarybos nariai:
teisininkas Kęstutis Čilinskas,
aktorius Regimantas Adomaitis,
teisininkas Vytautas Bakas,
atsargos brigados generolas Česlovas Jezerskas,
akademikas Antanas Kudzys,
Kauno technologijos universiteto profesorius Gediminas Merkys,
Kultūros kongreso tarybos pirmininkas Krescencijus Stoškus

Šaltinis: demokratija.eu


Įrašas paskelbtas temoje „Renkuosi demokratinį judėjimą“., POZICIJA. Išsisaugokite pastovią nuorodą.