Paminėta Tarptautinė kovos su skurdu diena (REZOLIUCIJA)

Nepartinis demokratinis judėjimas (NDJ) sekmadienį, spalio 17d., į V.Kudirkos aikštę pakvietė paminėti Tarptautinę kovos su skurdu dieną.  Tarptautinė kovos su skurdu diena nuo 1987 metų spalio 17-osios minima siekiant atkreipti dėmesį į skurdžiausiai gyvenančius pasaulio žmones.
NDJ Atstovų tarybos pirmininkas teisininkas Kęstutis Čilinskas žiniasklaidai sakė, jog svarbiausiais renginio tikslas – solidarizuotis su pasauliniu judėjimu prieš skurdą. „Labai svarbu parodyti, kad žmonės nėra abejingi skurdui Lietuvoje, kadangi skurstančių yra keletas šimtų tūkstančių. Mes manome, kad ta akcija pažadins ir dėmesį valdžios”, – žurnalistams sakė K.Čilinskas.

Viena pagrindinių skurdo ir socialinės atskirties priežasčių NDJ atstovas sakė esant korupciją. „Pagrindinė skurdo priežastis – kad valdžia dirba neskaidriai, daug korupcijos. Ir tų pinigėlių iš ES, ir iš biudžeto pakaktų, jei jie būtų neišleidžiami taip neskaidriai, tam tikrai grupei žmonių. Taip yra sukuriamas socialinė atskirtis, grupelė yra turtingų, o visi kiti, smulkūs ir vidutiniai verslininkai, verčiasi labai sunkiai”, – kalbėjo K.Čilinskas.
Renginyje apie skurdo problemą ir jo mažinimo galimus būdus kalbėjo NDJ atstovų tarybos nariai filosofas, Lietuvos kultūros kongreso tarybos pirmininkas Krescencijus Stoškus, Nacionalinio pareigūnų profesninių sąjungų susivienijimo pirmininkas teisininkas Vytautas Bakas, ekonomistė Aušra Maldeikienė, sociologas, Kauno technologijos universiteto Sociologijos katedros vedėjas Gediminas Merkys. Taip pat renginyje pasisakė teisininkas-ekonomistas Arūnas Totoraitis, pamfletais į valdžią nuo pakylos krepėsi panevėžietė Elena Kukienė. Nors elektroniniais laiškais kvietimai buvo siųsti ir savivaldos, ir aukščiausiems šalies vadovams, renginyje dalyvavo tik Seimo opozicijos atstovas Valentinas Mazuronis.
Susirinkę piliečiai ir nevyriausybinių organizacijų atstovai laikė plakatus su šūkiais: „Valstybė be teisingumo yra tik plėšikų gauja”, „Teisinis nihilizmas – tautos tragedija”, „Basa tvarka, basa tauta”.
Renginio dalyviai buvo vaišinami karšta arbata, koncertavo folklorinis ansamblis iš Alytaus „Dzūkijos aidas”.
Mitingo metu buvo renkami parašai po rezoliucija, reikalaujant, kad  valstybė inicijuotų programas, kurios mažintų kaimo, miesto ir regioninius skirtumus, kurios stabdytų jaunimo skurdą, moterų skurdą ir ypač motinų skurdą. „Ori motinystė ir skurdas yra nesuderinami dalykai. Ori ir saugi motinystė vienas iš esminių veiksnių didinti gimstamumą nykstančioje ir išmirštančioje Lietuvos valstybėje”, – teigiama renginio dalyvių priimtoje rezoliucijoje.
Taip pat rezoliucija reikalaujama, kad konkurencijos pažeidimus, monopolijų siautėjimą, kartelinius susitarimus ir nesąžiningą kainodarą kontroliuojančios institucijos užimtų aktyvią poziciją, nuolat vykdytų analitinę tiriamąją veiklą patikėtuose sektoriuose, turėtų patikimus palyginamuosius statistinius duomenis apie analogiškus rodiklius įvairiose ES šalyse. „Iš mokesčių mokėtojų pinigų išlaikomos institucijos neturi laukti jokių specialių Prezidentės raginimų, neturi laukti, kol kils skandalai, masinis žmonių nemokumas ir masiniai namų ūkių įsiskolinimai, visuomenės pasipiktinimas, riaušės ir maištai. Kontroliuojančios institucijos turi atlikti prevencinę funkciją, palaikyti sąžiningą konkurenciją ir ekonomiškai pagrįstą bei socialiai teisingą kainodarą”, – pažymima rezoliucijoje.
Rezoliucija taip pat reikalaujama pakeisti energetinių išteklių taupymo politiką, atsisakyti priverstinės namų ir kitų statinių renovacijos, šiltinant pastatų sienas ir stogą, keičiant langus. Raginama skatinti ir finansiškai remti daugiabučių namų gyventojus diegti individualaus reguliavimo centralizuoto šildymo sistemas, kurios leidžia mokėti už šildymą ne pagal buto kv. metrus, o pagal pasirinktą šildymo temperatūrą. Ne gyventojų, o valstybės ir komunalinių paslaugų monopolijų lėšomis renovuoti gyvenamųjų namų šilumos punktus, optimizuoti šilumos tiekimą.
Dar viename rezoliucijos punkte teigiama, kad valdžia turi nutraukti veiksmus, kuriais kišamasi į nevyriausybinių organizacijų ir profesinių sąjungų veiklą, nustatyti skaidrius nevyriausybinių organizacijų ir profesinių sąjungų finansavimo iš valstybės biudžeto, atskaitomybės visuomenei ir savo nariams principus.

MITINGO „PRIEŠ SKURDĄ IR SOCIALINĘ ATSKIRTĮ“ REZOLIUCIJA

Mes, susirinkę į mitingą Pasaulinei kovos prieš skurdą ir socialinę atskirtį dienai paminėti, solidarizuodamiesi su pasaulio skurstančiaisiais ir su pažangia visuomene, siekiančia išsivaduoti iš skurdo,

P A R E I Š K I A M E

Lietuvoje dauguma žmonių sunkiai suduria galą su galu. Gerokai padidėjo atskirtis tarp turtingųjų ir skurstančių. Nyksta vidurinysis gyventojų sluoksnis. Mažiau nei lietuviai uždirba tik rumunai ir bulgarai, o atskirtis tarp turtingų oligarchų  ir vargšų yra didžiausia Europos Sąjungoje.

Išsivadavusi iš oligarchinio valdymo Lietuva galės užtikrinti orų gyvenimą visiems savo piliečiams. Tačiau kol kas partijos atstovauja oligarchus ir gina tik jų interesus. Seimas ir Vyriausybė  neįgyvendina esminių pertvarkų skurdui ir gyventojų socialinei atskirčiai sumažinti.

Jei šalyje yra bent du dalykai: Konstitucijos ir teisės viršenybė bei demokratinė politika, tai tokia visuomenė natūraliai išsprendžia savo problemas, vystosi darniai. Tokiose visuomenėse sudarytos prielaidos organizacijoms siekti sėkmės, o žmonėms siekti asmeninės laimės. Būtent į tokias visuomenes šiandien masiškai emigruoja Lietuvos žmonės. Todėl mes sieksime atstatyti LR Konstitucijos veikimą, diegti ir įtvirtinti tiesioginiais ir sąžiningais rinkimais grįstą demokratinę politiką, tiesiogiai rinkti merus, seniūnus, specialųjį prokurorą ir teismą, kuris tirtų aukščiausių šalies pareigūnų padarytus nusikaltimus.

Stokojama politikų pastangų kurti palankias sąlygas piliečių įsitraukimui į viešąjį valstybės gyvenimą. Šalyje sudaromos kliūtys pilietinės visuomenės susikūrimui. Dėl šios priežasties nevyksta demokratinės reformos, nėra pilietinio dialogo ir pilietinės valdžios kontrolės, įsigali ir dominuoja siauri politinio elito interesai sprendžiant visuomenės ir valstybės reikalus. Neskaidriai finansuojant nevyriausybines organizacijas, administracinės valdžios svertais ribojant susirinkimų ir žodžio laisves, kompromituojama ir slopinama savanorystė, piliečių įsitraukimas į viešąjį gyvenimą.

Vyriausybei kasmet neskaidriai finansuojant profesinių sąjungų veiklą, iš valstybės biudžeto proteguojant atskiras organizacijas ir jų lyderius, neleistinai kišantis į jų veiklą, stabdoma profesinių sąjungų pažanga, iškreipiama jų savivalda, slopinama jų plėtra. Dėl korupcijos ir protekcionizmo profesinėse sąjungose, neleistino Vyriausybės kišimosi į jų veiklą, samdomi mūsų valstybės darbuotojai praranda galimybes naudotis kolektyvinės ir individualios gynybos instrumentais. Tuo tarpu tik jie gali užtikrinti darbo santykių šalių pusiausvyrą ir efektyvius sprendimus užimtumo, mokesčių ir socialinės politikos klausimais.

Lietuvos piliečiai, susirinkę į šį mitingą, reikalauja, kad Prezidentė, Seimas ir Vyriausybė    nedelsiant priimtų sprendimus, sudarančius prielaidas piliečių skurdui sumažinti, viduriniajam gyventojų sluoksniui sustiprinti, oligarchų politiniam ir ekonominiam viešpatavimui panaikinti. Tuo tikslu:

1.Valstybė turi inicijuoti programas, kurios mažintų kaimo miesto ir regioninius skirtumus. Skirtumai tarp miesto ir kaimo gyvenimo kokybės bei regioniniai skirtumai Lietuvoje įgauna vis grėsmingesnį mastą ir yra nesuderinami su ES valstybės statusu.

2.Valstybė privalo diegti programas, kurios stabdytų jaunimo skurdą, moterų skurdą ir ypač motinų skurdą. Ori motinystė ir skurdas yra nesuderinami dalykai. Ori ir saugi motinystė vienas iš esminių veiksnių didinti gimstamumą nykstančioje ir išmirštančioje Lietuvos valstybėje.

3.Konkurencijos pažeidimus, monopolijų siautėjimą, kartelinius susitarimus ir nesąžiningą kainodarą kontroliuojančios institucijos privalo užimti aktyvią poziciją, nuolat vykdyti analitinę tiriamąją veiklą patikėtuose sektoriuose, turėti patikimus palyginamuosius statistinius duomenis  apie analogiškus rodiklius įvairiose ES šalyse. Iš mokesčių mokėtojų pinigų išlaikomos institucijos neturi laukti jokių specialių Prezidentės raginimų, neturi laukti, kol kils skandalai, masinis žmonių nemokumas ir masiniai namų ūkių įsiskolinimai, visuomenės pasipiktinimas, riaušės ir maištai. Kontroliuojančios institucijos turi atlikti prevencinę funkciją, palaikyti sąžiningą konkurenciją ir ekonomiškai pagrįstą bei socialiai teisingą kainodarą.

4.Pakeisti energetinių išteklių taupymo politiką. Atsisakyti priverstinės namų ir kitų statinių renovacijos, šiltinant pastatų sienas ir stogą, keičiant langus. Skatinti ir finansiškai remti daugiabučių namų gyventojus diegti individualaus reguliavimo centralizuoto šildymo sistemas, kurios leidžia mokėti už šildymą ne pagal buto kv. metrus, o pagal pasirinktą šildymo temperatūrą. Suinteresuoti gyventojus keisti langus, apšiltinti sienas iš vidaus, diegti kitas šilumos taupymo priemones. Panaikinti PVM šilumos taupymo paslaugai (darbams) gyventojų butuose ir namuose. Valstybės ir komunalinių paslaugų monopolijų  lėšomis renovuoti gyvenamųjų namų šilumos  punktus, optimizuoti šilumos tiekimą.

5.Valdžia turi nutraukti veiksmus, kuriais kišamasi į nevyriausybinių organizacijų ir profesinių sąjungų veiklą, nustatyti skaidrius nevyriausybinių organizacijų ir profesinių sąjungų finansavimo iš valstybės biudžeto, atskaitomybės visuomenei ir savo nariams principus. Skiriant profesinėms sąjungoms ir nevyriausybinėms organizacijoms biudžeto išteklius, įpareigoti jas atsiskaityti už jų panaudojimą.

Šaltinis: demokratija.eu


Įrašas paskelbtas temoje „Renkuosi demokratinį judėjimą“., POZICIJA. Išsisaugokite pastovią nuorodą.