K.Čilinskas atsisakė būti vienasmeniu NDJ lyderiu

Savaitgalį Mokytojų namuose vykusiame Nepartinio demokratinio judėjimo (NDJ)  visuotiniame susirinkime šio Judėjimo pirmininkas teisininkas Kęstutis Čilinskas pareiškė atsistatydinąs ir pasiūlė susirinkimui balsuoti dėl NDJ pirmininko pareigybės pakeitimo į kolektyvinį valdymo organą – NDJ atstovų tarybą.
Diskusija dėl to pasiūlymo buvo ilga. Kauno technologijos universiteto katedros vedėjo prof. Gedimino Merkio nuomone,  lyderis yra svarbus bet kokio Judėjimo akcentas, savotiška vėliava  ir jos  nereikėtų atsisakyti. Tačiau K.Čilinskas prašė įvertinti tai, kad Nepartiniame demokratiniame judėjime yra daug stiprių asmenybių, kurioms turėtų būti suteiktas atitinkamas statusas. Jie galėtų būti NDJ atstovais tam  tikroje srityje. Pavyzdžiui, profesorius G.Merkys yra vienas iš talentingiausių Lietuvos sociologų ir galėtų šioje srityje atstovauti NDJ santykiuose su kitomis institucijomis. Po diskusijų dauguma susirinkimo dalyvių palaikė K.Čilinsko siūlymą. NDJ kolektyvinio valdymo organo – atstovų  tarybos – nariais buvo išrinkti: advokatas K.Čilinskas, aktorius R.Adomaitis, akademikas A.Kudzys, prof. G.Merkys, atsargos brigados generolas Č.Jezerskas, ekonomistė dr. A.Maldeikienė, Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas V.Bakas, doc. K.Stoškus, inžinierius-ekspertas K.Berteška.
Pirmasis Nepartinio demokratinio judėjimo tarybos posėdis įvyks šią savaitę. Taryba išsirinks pirmininką ir tvirtins planą, pagal kurį spalio 17 dieną prie LR Vyriausybės rūmų bus rengiamas piliečių susirinkimas paminėti pasaulinei dienai prieš skurdą ir socialinę atskirtį.
Tą pačią dieną Vilniaus mokytojų   namuose vyko Jungtinio demokratinio judėjimo (JDJ) visuotinis susirinkimas, kuris antrą kartą svarstė K.Čilinsko pasiūlymą, kad JDJ nariais negalėtų būti partijų nariai. Balsuojant pirmą kartą liepos mėnesį partijų nariai užginčijo rezultatą ir susirinkimas nutrūko. Partijų nariai stengėsi išsaugoti savo įtakoje JDJ. O šį savaitgalį beveik vienbalsiai buvo balsuota už K.Čilinsko pasiūlymą, todėl partijų atstovai turės pasitraukti iš JDJ, kuris toliau spręs savo likimą be partijų narių. Pasak K.Čilinsko, turime džiaugtis, kad partiniai susiprato ir nebenori brautis į pilietinį judėjimą. Jei anksčiau jie nebūtų aktyviai  mušęsi dėl JDJ, nebūtų reikėję šalia JDJ kurti Nepartinį demokratinį judėjimą.

Šaltinis: demokratija.eu


Įrašas paskelbtas temoje „Renkuosi demokratinį judėjimą“., POZICIJA. Išsisaugokite pastovią nuorodą.