Nepasitikrinę pas psichiatrą, nei V.Landsbergis, nei V.Adamkus, nei B.Lubys nebegalės įgyvendinti savo turtinių teisių

Seime rengiamasi svarstyti TS-LKD frakcijos nario E.Jurkevičiaus įregistruotą įstatymo projektą, kuris numato, jog 65 m. sulaukęs asmuo, norėdamas pas notarą sudaryti turtinį sandorį, turės pateikti notarui pažymą, kad jis yra geros psichinės sveikatos būklės. Išvadą dėl asmens sugebėjimo ar nesugebėjimo suprasti savo veiksmų esmę gali duoti tik psichiatrų komisija.

Tad, priėmus kalbamą projektą, vyresniems, nei 65 m., reikės stoti prieš psichiatrų komisijas ir vengti pareiškimų, kurie psichiatrams gali pasirodyti keisti, nes dažnai psichiatrinėje praktikoje sąvokos keistas ir kuo nors sergąs žmogus painiojamos su sąvokomis neveiksnus, savo veiksmų nesuprantąs žmogus.

Pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiasis teismas panaikino vieno teismo sprendimą, kuris sūnaus prašymu už akių pripažino dirbančią, gerai charakterizuojamą moterį neveiksnia ir sūnų paskyrė jos turto administratoriumi. Be kita ko, ši moteris, niekada nesirgusi jokia psichine liga, psichiatrų buvo pasmerkta pilietinei mirčiai -neveiksnumui už kalbas, jog moteris gali būti šalies prezidente (tuomet prezidentu buvo V.Adamkus).

Tokie pavyzdžiai rodo, kad, priėmus TS-LKD frakcijos atstovo siūlomą įstatymą, jis galės būti naudojamas ne tik pagyvenusių žmonių turtinių teisių suvaržymui, bet ir politiniam persekiojimui.

Pagal projektą 65 m. amžiaus sulaukęs asmuo ne tik turės tikrintis psichinę sveikatos būklę, bet ir išlaikyti kitą pažeminimą – turės prašyti kokio nors žmogaus, kad jis eitų kartu pas notarą ir stebėtų sandorį kaip liudytojas. Kitaip sakant, Seimo narių akyse kad ir psichiatrų patikrintas, 65 m. amžiaus žmogus esąs įtartinas ir notaras, pas kurį jis atėjo, irgi esąs įtartinas.

Statistikos duomenimis, Lietuvoje yra apie pusė milijono gyventojų, kuriems per 65 metus. Tarp jų yra ir labai garbingų žmonių, nekalbant apie mūsų valstybės vadovus V.Adamkų ar V.Landsbergį, yra žymių mokslo ir kultūros atstovų. Nuolat atvyksta užsieniečiai, kurie bando steigti Lietuvoje bendroves, vadinasi, turi eiti pas notarą tvirtinti įmonės steigimo sutarties. Tūkstančiai žmonių nuolat sudarinėja pas notarą turtinius sandorius: rašo įgaliojimus, testamentus, sutikimus, sudaro savo buto ar žemės sklypo pardavimo, nuomos, įkeitimo sutartis ir t.t..

Labai padaugės turtinių sandorių dėl butų, išsivysčius daugiabučių apšiltinimo programai. Bendraturčiai bando taikos sutartimis išspręsti daugiamečius ginčus dėl patalpų ar žemės naudojimo ir tas sutartis eina tvirtinti pas notarą. Dabar, priėmus TS-LKD frakcijos nario siūlomą įstatymą, visi tie žmonės, lietuviai ir užsieniečiai, arba turės žemintis ir eiti pas psichiatrus ir dar ieškoti liudytojų arba atsisakyti savo sumanymų ir susitarimų dėl turtinių sandorių, investicijų į ekonomiką ir vykti į normalias šalis, kur valdžia nevykdo piliečių teisių suvaržymo programos.

Pagal Civilinį kodeksą visi pilnamečiai asmenys yra veiksnūs, kol jų veiksnumo neapriboja teismas. Jei pasirodo, jog žmogus sudarė sandorį, būdamas nesuvokimo būsenoje, tai Civilinis kodeksas numato tokio sandorio pripažinimo negaliojančiu galimybę. Politikų bandymas įstatymu apriboti visų 65 m. ir vyresnių asmenų veiksnumą, kol jie neįrodė, kad jie yra psichiškai sveiki, prieštarauja Konstitucijai ir tarptautinės teisės aktams, kuriuose negalima asmens diskriminuoti dėl jo amžiaus.

Tarptautinės teisės aktai ir Žmogaus teisių teismo praktika, priešingai, nustato, kad tik ypatingais, labai retais atvejais ir tik teismas gali pripažinti asmenį neveiksniu, nes neveiksnumas yra tolygus asmens pilietinei mirčiai. Lietuvoje, pasak teisininko, tebėra gaji sovietinė praktika, pagal kurią psichiatrai labai lengvai duoda išvadą, jog žmogus serga tokia psichine liga, dėl kurios, esą, negali suprasti savo veiksmų esmės, tuo pačiu-savo turtinių sandorių esmės. Dažniausiai tokias bylas pradeda šeimos nariai, norėdami užvaldyti pagyvenusių tėvų ar kitų giminaičių turtą. Tam jie pasiruošia – prirašo psichiatrams skundų dėl tėvo ar motinos tariamai blogos psichinės sveikatos būklės.


Įrašas paskelbtas temoje Demokratinė ir teisinė valstybė. Išsisaugokite pastovią nuorodą.