Seminare „Žmogaus teisės teisėkūroje” atskleistos rimtos problemos įstatymų leidyboje

2007.12.07 Atviros Lietuvos fondo konferencijų salėje įvyko diskusija „Žmogaus teisės Lietuvos teisėkūroje”.

Diskusijos dalyviai turėjo galimybę įdėmiai pažvelgti į Lietuvos įstatymų leidybos procesą ir panagrinėti kiek į jį yra integruotos žmogaus teisės. LR Seimo narys, buvęs ŽTSI Valdybos pirmininkas Kęstutis Čilinskas išsamiai aptarė teisės aktų kūrimo, vertinimo ir priėmimo problematiką žmogaus teisių požiūriu.

Apibendrinant galima būtų įvardinti šias problemas:

• Prasta anksčiau priimtų teisės aktų kokybė – tai sąlygoja sunkumus dabartinio Seimo darbe, nes susidarė sunkiai įveikiamas taisytinų teisės aktų srautas;

• Ydingas darbo grupių formavimas – akivaizdu, kad darbo grupių sudėtyje dominuoja valdžios atstovai, t.y. vienpusiškai suinteresuoti asmenys, tai sąlygoja ne visuomenei, o suinteresuotiems asmenims naudingų įstatymų priėmimą;

• Įstatymų vertinimo problema – vertintojai dažnai nežino pagrindinių žmogaus teisių principų. Seimo kanceliarijos teisės departamentas, tikrindamas ar įstatymai atitinka teisingumo principus, to nedaro žmogaus teisių požiūriu. Maža to, departamentas nėra nepriklausomas, tad manytina, kad šioje situacijoje efektyviau dirbtų nepriklausoma institucija, besiremianti žmogaus teisėmis pagrįstu požiūriu.

• Įstatymų leidybos delegavimo problema – stebima praktika deleguoti įstatymų leidybą ministerijoms yra pavojinga žmogaus teisių požiūriu, kadangi pastarosios nėra nešališkos.

• Lobizmo problema – ryškėja tendencija, kad teisės aktuose ginami ne visuomenės, o stambaus kapitalo interesai. Didelė dalis Seimo narių atstovauja stambaus kapitalo interesus. Lietuvos Seime lobistinė veikla yra ypatingai aktyvi ir nekorektiška. Tai yra susiję ir su neskaidriu partijų finansavimu.

Artimiausiu metu Seime vyks Teisėtvarkos pagrindų įstatymo svarstymas, tad jame rekomenduotina priimti šias nuostatas:

• Seime kuriamose darbo grupėse neturi dominuoti valdžios atstovai – tie patys pareigūnai, kurie taiko įstatymus.

• Būtina laikytis valdžių atskyrimo principų – teisėjai neturi būti įtraukiami į teisės aktų kūrimą.

• Numatyti nepriklausomos institucijos įsteigimą, kuri vertintų įstatymų projektus žmogaus teisių požiūriu. Institucijoje turi dirbti stiprūs, nepriklausomi teisininkai.

• Turi būti atliekami kruopštūs teisės aktų antikorupciniai įvertinimai. Šiuo metu jie atliekami aplaidžiai ir paviršutiniškai.

• Uždrausti priimti įstatymus, kuriuose viskas pavedama spręsti Vyriausybei ar kitoms institucijoms.

• Užtikrinti Seime lobizmo priežiūrą – turi būti laikomasi skaidraus lobizmo taisyklių.

Diskusija buvo organizuota ŽTSI vykdomos Žmogaus teisių kultūros  vystymo programos, finansuojamos Nyderlandų užsienio reikalų ministerijos, rėmuose.

 

Šaltinis: www.hrmi.lt


Įrašas paskelbtas temoje Žmogaus teisių apsauga. Išsisaugokite pastovią nuorodą.