Prokuratūra atnaujina V.Pociūno žūties tyrimą

Generalinė prokuratūra atnaujina prieš metus Baltarusijoje mįslingomis aplinkybėmis žuvusio Valstybės saugumo departamento (VSD) karininko Vytauto Pociūno bylos tyrimą. Tai žurnalistams trečiadienį pareiškė Generalinis prokuroras Algimantas Valantinas.
Anot A.Valantino, prokuratūra yra suinteresuota kiek įmanoma išsamiau ir objektyviau atlikti tyrimą.
„Atsirado kita nuomonė (dėl bylos tyrimo – DELFI) ir mes turime procedūrą, kaip šitą klausimą išspręsti, tai yra, teismą. Teismas savo žodį tarė. Mes toliau dirbsime. Kiekvienoje byloje dirba konkretus prokuroras ir jis yra įsitikinęs, ir arbitras gali būti tik teismas. Ir jei nors menkiausia abejonė konkrečioje byloje yra, ir tą patvirtina trečioji šalis – šiuo atveju teismas, mes tikrai esame už tai, kad kiekviena byla būtų objektyviai ir visapusiškai ištirta. Todėl mes ją ( V.Pociūno bylą – DELFI) tirsime toliau“, – sakė A.Valantinas.
Generalinis prokuroras pabrėžė, jog „visos aplinkybės turi būti ištirtos ir visi klausimai atsakyti“.
„Kiekvienas prokuroras turi taip rinkti bylos duomenis, kad bet kada galėtų apginti savo nuomonę. Šiuo atveju taip neatsitiko“, – pripažino A.Valantinas.
Generalinis prokuroras teigė kol kas dar nežinąs, kam iš prokurorų bus pavesta tirti V.Pociūno bylą, tačiau patikino, jog ikiteisminį tyrimą atlikusiam ir jį nutraukusiam prokurorui Justui Lauciui minėtas tyrimas nebus patikėtas.
A.Valantino teigimu, V.Pociūno bylos tyrimas taip pat nebus perduotas ir vieno iš Generalinės prokuratūros departamento vadovui Algimantui Kliunkai.
Pastarasis vasarą buvo gavęs artimųjų skundą prašant peržiūrėti ir atnaujinti V.Pociūno bylos tyrimą, tačiau jo netenkino ir patvirtino, jog tyrimas buvo nutrauktas pagrįstai.
Tyrimą atnaujinti įpareigojo teismas
Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas trečiadienį priėmė nutartį, kuria patenkino prieš metus mįslingomis aplinkybėmis Baltarusijoje žuvusio saugumo karininko Vytauto Pociūno artimųjų skundą ir įpareigojo prokuratūrą atnaujinti anksčiau buvusį nutrauktą karininko žūties aplinkybių tyrimą.
Teismas nenurodė priimto sprendimo motyvų, nes jo anksčiau vykęs posėdis buvo uždaras.
Tyrimo atnaujinimo siekiančios našlės Liudvikos Pociūnienės advokatas Kęstutis Čilinskas trečiadienį pabrėžė, jog teismas visiškai, o ne iš dalies patenkino teiktąjį skundą, o tai reiškia, kad atsižvelgė į visus skunde dėstytus motyvus.
„Aš maniau, kad teismas iš tikrųjų įvertins visą bylos medžiagą, įvertins tuos įrodymus ir priims tokį sprendimą, kokį priėmė. Nes byloje yra per daug įrodymų, kad V.Pociūnas galėjo būti nužudytas ir negalima buvo tikėtis, kad teismas ignoruos tuos įrodymus. Manau, kad taip pat labai svarbu tai, kad V.Pociūno byloje visiškai nebuvo tirti galimi V.Pociūno nužudymo motyvai, ir manau, kad tai turėjo nemažos įtakos tam, kad būtų priimtas sprendimas atnaujinti tyrimą.
O pagrindiniai motyvai tie ir buvo, kad nebuvo įvertinti įrodymai, kurie aiškiai rodo, jog prieš V.Pociūną buvo pavartotas smurtas ir jis gynėsi tam, kad nebūtų išstumtas per langą. Ir antras momentas yra tai – kad nebuvo tiriami įrodymai, kurie leistų spręsti apie tai, kas buvo suinteresuotas V.Pociūno mirtimi ir visiškai šia linkme nebuvo dirbta, nebuvo ieškota galimo ryšio tarp įvairių žmonių, kurie galimai buvo suinteresuoti V.Pociūno mirtimi”, – teismo sprendimą trečiadienį komentavo K.Čilinskas.
Advokatas teigė besitikįs, jog atnaujinant tyrimą V.Pociūno byla nepateks į tų pačių prokurorų rankas, kurie jau anksčiau buvo nusprendę nutraukti tyrimą nustačius, jog karininko žūtis buvo nelaimingas atsitikimas.
„Iš tiesų teisinio darbo praktikoje, mes susiduriame, kad dažniausiai net tam pačiam prokurorui yra pavedama tirti atnaujinamą bylą, tai tiesiog psichologiškai neįmanoma, kad jis priimtų kitą sprendimą, nei kad buvo priėmęs anksčiau (…). Mes tikimės, kad generalinis prokuroras sudarys tyrimo grupę iš tų žmonių, kurie šioje byloje neužsirekomendavo kaip aiškūs priešininkai ieškoti V.Pociūno žūties kaltininkų. Jei bus sudaryta tyrimo grupė iš tokių žmonių, tai galima tikėtis labai gerų rezultatų, nors nemažai laiko praėjo, bet galima ieškoti ir užsakovų, ir kaltininkų”, – kalbėjo advokatas.
Prokuratūrai ne kartą yra tvirtinę, jog V.Pociūno byloje tyrimas buvo atliktas iki galo ir nešališkai.
L.Pociūnienė savo ruožtų anksčiau yra teigusi, jog yra pastebėjusi atkaklų pasipriešinimą dėl ikiteisminio tyrimo atnaujinimo.
Teismui adresuotame L.Pociūnienės skunde dėl prokurorų nutarimo panaikinimo teigiama, kad tyrimas nebuvo objektyvus ir visapusiškas, o pareigūnai esą tik siekė įrodyti, jog V.Pociūnas iškrito pats iš devintojo aukšto, o nebuvo išstumtas per prievartą.
Advokato skunde taip pat buvo nurodyta, kad byloje esantys duomenys, patvirtinantys išvadą, jog V.Pociūnas buvo išstumtas, iš esmės nelaikomi net įrodymais bei nevertinami. Todėl teismo prašoma įpareigoti prokurorus paskirti papildomas ekspertizes, kurios gali įrodyti, kad pulkininkas buvo prievarta išstumtas per langą ir priešinosi.
K.Čilinsko skunde taip pat buvo pabrėžiama, kad prokuratūra net netyrė versijos, esą V.Pociūnu norėta atsikratyti, atimti gyvybę dėl tyrimų, kuriuos jis atliko dirbdamas Valstybės saugumo departamento valdybos viršininku. Be to, jis pabrėžė, kad prokurorai turėtų išsiaiškinti, kodėl V.Pociūnas buvo išprašytas iš VSD, kokia informacija jis disponavo bei kokius tyrimus atliko.
DELFI primena, kad versijos, jog su V.Pociūnu galėjo būti susidorota dėl to, kad jis prieš dvejus metus bandė užčiuopti galimus VSD vadovybės, aukštų politikų ir su Rusija glaudžiai susijusių įtakingų verslininkų neskaidrius ryšius, Generalinė prokuratūra net netyrė.
L.Pociūnienė vylėsi, kad prokurorai ryšis pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Lietuvai nusipelniusio V.Pociūno apšmeižimo po mirties. Tačiau prokurorai pareiškė nieko negalį apkaltinti, nes tokia versija esą buvo tiriama.
L.Pociūnienei abejonių sukėlė ir mikropluošto tyrimo duomenys – V.Pociūno panagėse rastas mikropluoštas yra svetimo žmogaus. Buvo atliktos tragišką vakarą su karininku bendravusių asmenų ekspertizės, tačiau po jų paaiškėjo, kad rasti pėdsakai jiems nepriklauso.
Našlė nurodė, kad ekspertams net nebuvo užduotas klausimas, iš kur mikropluoštas galėjo atsirasti. „Iš niekur pluoštas neatsiranda, galbūt jis į kažką buvo smarkiai įsikibęs, kai Vytą bandė išstumti per langą?” – L.Pociūnienė pabrėžė, kad ant palangės buvo rasti tik rankų pėdsakai – nei kojų, nei kitų biologinės kilmės pėdsakų nerasta.
Prašyme atnaujinti ikiteisminį tyrimą L.Pociūnienė taip pat nurodė, kad pirštų pėdsakai buvo nagrinėjami tik identifikavimo požiūriu, tačiau jų atsiradimo aplinkybės, modeliavimas pagal slydimo pėdsakus buvo palikti nuošaly – išvis nenagrinėtas.
Sudaryta visuomeninė darbo grupė
Premjeras Gediminas Kirkilas rugpjūtį yra sudaręs vyriausybinę – visuomeninę darbo grupę, besiaiškinančią V.Pociūno žūties aplinkybes, kuriai vadovauja filosofas Vytautas Ališauskas.
Paklaustas, ar minėtos darbo grupės veikla apskritai įmanoma, jei bus atnaujintas prokuratūros tyrimas, K.Čilinskas svarstė, jog darbo grupė galėtų dirbti ir nesikišdama į teisėsaugos darbą.
„Aš dėl premjero sudarytos darbo grupės korektiškai tylėjau iki šiol, laukiau teismo sprendimo. Manau, kad jei ji nesikiš į tyrimą tiesiogiai, bet rūpinsis sąlygomis, kad būtų objektyvus tyrimas, rūpinsis teisinėmis sąlygomis, gal pasiūlys kai kurių teisės aktų pakeitimų, kad būtent nebūtų taip, kad tie patys žmonės, kurie priėmė sprendimą nutraukti tyrimą vėl dabar iš naujo tirtų tą pačią bylą, tai tos pastangos galėtų būti ir vaisingos, yra ką pakeisti dabartinėje tvarkoje”, – kalbėjo advokatas.
Premjero sudarytos darbo grupės vadovas V.Ališauskas DELFI trečiadienį teigė, jog tolesnes darbo kryptis ir galimybes po teismo sprendimo grupė svarstys susirinkusi į posėdį penktadienį.
„Penktadienį bus posėdis, aptarsime susidariusią situaciją, galiu pasakyti, kad mūsų tikslas dirbti taip, kad netrukdytume teisėsaugai. Tačiau visa vieša medžiaga gali būti oficialiai prieinama, analizuojam ir galima dirbti su ja. Dar kartą pabrėžiu, kad mūsų principas – netrukdyti teisiniam tyrimui. Manau, kad tai gali būti naudinga net prokuratūrai, jei mes prieisime kokių nors išvadų ir atkreipsime dėmesį į kad ir žinomus, bet gal ne taip gerai akcentuotus dalykus”, – teigė V.Ališauskas.
Paklaustas, ką turi omenyje kalbėdamas apie viešą oficialiai prieinamą medžiagą, V.Ališauskas teigė kol kas negalįs to sakyti.
Valstybės saugumo karininkas V.Pociūnas žuvo pernai rugpjūčio 23 dieną apie 2.15 val., kai iškrito pro viešbučio devinto aukšto langą Breste. Baltarusija dėl šio įvykio neiškėlė bylos – iš karto po įvykio buvo pareikšta, jog įvyko nelaimingas atsitikimas.
Tyrimo metu prokurorai nustatė, kad V.Pociūnas per viešbučio „Inturist” devintojo aukšto pravertą kambario langą iškrito savaime. Pro langą jis krito gyvas, o visi sužalojimai susidarė kūnui nukritus iš didelio aukščio ir atsitrenkus į kietus paviršius.

Jūratė Damulytė,
www.DELFI.lt


Įrašas paskelbtas temoje Vytauto Pociūno byla. Išsisaugokite pastovią nuorodą.