K.Čilinsko pranešimas spaudai

Reorganizuojama asociacija Jungtinis demokratinis judėjimas (JDJ) nerengė jokios akcijos kartu su Kedžių šeima ir jos šalininkais, todėl asmenys,kurie vakar žiniasklaidai ir valdžios atstovams prisistatė, kaip JDJ akciją vykdantys, klaidino visuomenę. Manome,kad tai padarė valdančios TS-LKD partijos nariai ir talkininkai, neteisėtai disponuojantys JDJ vardu. Kaip žinia, TS-LKD partijos grupė narių už kišimąsi į bylą Kedžių pusėje yra svarstomi Seime, todėl jie jau ne kartą pasitelkia jų partijos narių įkurtą JFJ Kauno skyrių palaikyti tos partijos Seimo narius.

Dėl tokio partijų kišimosi per savo partinius į JDJ veiklą, 2/3 JDJ narių,kurie yra nepartiniai  nusprendė JDJ reorganizuoti į Nepartinį demokratinį judėjimą, kuris jau yra įkurtas, įregistruotas, pirmininku išrinktas teisininkas K.Čilinskas). JDJ yra reorganizavimo stadijoje ir jokių renginių nerengia. Be to, JDJ vadovybė (pirmininkas K.Čilinskas,pavaduotojai akademikas A.Kudzys, aktorius R.Adomaitis,  filosofas K.Stoškus, maestro S.Sondeckis) bei valdyba yra tvirtai nusprendę ir nurodę JDJ skyriams, kad JDJ yra už teisinę ir demokratinę valstybę, todėl nei pats judėjimas, nei politikai neturi kištis į konkrečių bylų sprendimą.

Ypač tai nepriimtina, kai aiškiai rodomas vienos pusės palaikymas. Tuo tarpu TS-LKD partijos atstovai politiniais tikslais palaiko vieną, Kedžių,pusę ir jiems tarnaujantis reorganizuojamo JDJ Kauno skyrius, kuriame beveik visi nariai-TS-LKD atstovai) pažeisdamas JDJ įstatus, naudoja Kedžių palaikymo akcijose JDJ simboliką, sudarydami klaidinantį įvaizdį,kad JDJ palaiko Kedžių pusę civilinėse ir baudžiamose bylose, kuriose dalyvauja ši šeima.

Reorganizuojamo JDJ vadovybė  praneša, kad JDJ vardu jokios akcijos teisėtai negali būti vykdomos ir asmenys, kurie savo akcijose  naudoja JDJ simboliką,  dedasi kalbą JDJ vardu, apgaudinėja visuomenę. Galimas daiktas, kad partijų atstovai, negalėdami būti Nepartinio demokratinio judėjimo (NDJ) nariais ir siekdami toliau išnaudoti visuomeninės organizacijos vardą  kaip savo partijos politikos  priedangą, ateityje dar ilgai apgaudinės visuomenę naudodami JDJ vardą ir simboliką.

Pasak K.Čilinsko, tas partijų įžūlus etikos ir teisės nepaisymas, JDJ naudojimas savanaudiškais tikslais ir buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios dauguma JDJ narių-nepartiniai-nusprendė reorganizuotis į Nepartinį demokratinį judėjimą (NDJ).

Šaltinis: demokratija.eu


Įrašas paskelbtas temoje „Renkuosi demokratinį judėjimą“., POZICIJA. Išsisaugokite pastovią nuorodą.