„Visuomis“ – naujas LEO LT?

Idėja koncentruoti valstybės miškus ir kitą valstybės turtą vienose rankose („Visuomio“ holdinge) Vyriausybei atrodo lygiai taip pat gera kaip gera atrodė LEO LT idėja, teigia teisininkas K.Čilinskas. Abi idėjos panašios ir tarp jų iniciatorių – tie patys asmenys, kurie įkvėpė LEO sandorį. Abiejų idėjų pagrindas neteisėtas, nes kapitalo koncentraciją vienose rankose ir monopolijų kūrimą draudžia įstatymas ir Konstitucija. Abiem atvejais remiamasi labai protingais užsienio ekspertais. Tik tie ekspertai dingsta, kai afera iškyla aikštėn. Taip atsitiko su „ekspertais“, dalyvavusiais kuriant LEO.

Valstybinio kapitalo sukoncentravimas vienoje bendrovėje (holdinge) leidžia sumažinti už valstybės turto išsaugojimą valstybės tarnautojų įtaką, o tai sudaro galimybes valdžios proteguojamiems privatiems asmenims įkišti ranką į valstybės kišenę. O ką reiškia valstybės tarnautojo atsakomybė, lyginant su privačia „iniciatyva“ įsitikinome, kai „Akropolio“ savininkams lengvai pavyko gauti teismo sprendimą, pagal kurį savininkai neturi mokėti valstybei sutartų 20 mln. litų už valstybinę žemę prie Vingio parko. Tik valstybės tarnautojos dėka šis neteisėtas sprendimas iškilo viešumon, sako K.Čilinskas.
Neteisėtas monopolijų kūrimas, pasak K.Čilinsko, paskutiniais metais tapo pagrindine politikų priemone, siekiant valstybės turto sąskaita sukurti turtingus partijų finansuotojus. Net atliekų tvarkymas monopolizuojamas ir, kelis kartus padidinus kainas, tapo puikiu vietinių partinių organizacijų finansavimo šaltiniu.
K.Čilinsko manymu, mums nereikėtų guostis tuo, jog panašių holdingo bendrovių yra Skandinavijos šalyse. Ten yra tvirti mechanizmai, saugantys nuo korupcijos, užtikrinantys skaidrumą ir viešumą. Tuo tarpu Lietuvos Vyriausybė ne tik nuo savo piliečių, bet ir nuo ES komisijos slėpė LEO sandorio dokumentus, „ekspertų“ padarytus įkainojimus ir pan..Skandinavijos valstybėse, sprendžiant svarbius visiems piliečiams priklausančio turto disponavimo klausimus, daromi referendumai. Lietuva gi net tokį svarbų žingsnį kaip atominės elektrinės statyba, daro neklaususi visuomenės ir slepia nuo visuomenės pasirengimo statybai proceso detales. „Visuomio“ holdingo kūrimas yra lydimas to paties slaptumo. Iniciatoriai  viešai kaba, kad reikia kuo greičiau „padaryti“, kad žmonės nespėtų susiorientuoti, teigia K.Čilinskas.
Septyni Kalvarijos kriminalistai, bandę kovoti prieš valstybinio miško grobstytojus ir kontrabandininkus, susidūrė su aukščiausių pareigūnų „stogu“ dangstančiu finansinius nusikaltimus. Neslepiama, kad  tarp tokių nusikaltimų globėjų yra ir partijų lyderių, nes milijardinės nusikalstamos pajamos yra gundantis „finansavimo“ šaltinis. Kol Lietuva yra oligarchinė valstybė su stipriai išvystyta korupcija, valstybės turto atidavimas monopolinėms bendrovėms ir holdingams neš valstybei milijardinę žalą. Nors, kaip ir LEO aferos atveju, valdžia stengsis parodyti, kad tai yra labai naudingas Lietuvai dalykas. Po LEO sandorio visa Tauta pajuto tą „naudingumą“-reikėjo susiveržti diržus, kad užpildytume biudžeto „skylę“, kurią „iškando“ LEO, sako K.Čilinskas.

Šaltinis: demokratija.eu


Įrašas paskelbtas temoje POZICIJA, Prieš LEO LT. Išsisaugokite pastovią nuorodą.