K.Čilinskas: „Naujam generaliniam prokurorui nereikėjo kovoti prieš teismo sprendimą, įpareigojusį tirti Kalvarijos kriminalistų bylą!..“

Klanine, oligarchine valdžia bei teisėsauga nusivylę piliečiai, potencialūs emigrantai, bedarbystės genami iš Lietuvos, matyt, pritartų šiai pasipiktinusio tautiečio nuomonei: „Aferistai, vagys ir ciniški demagogai – viskas, kas telpa į paprastą žodį „išgamos” – štai tokia mūsų valdžia!.. Jai nusispjaut, kad žmonės su ja bylinėsis – kol bylos bus baigtos, o ši valdančioji šutvė jau bus išgrūsta iš Seimo po velnių. Deja, ne su tuščiom kišenėm. Ir, deja, vargu ar kas nors kada nors pasodins Kirkilo- Kubiliaus gaują už grotų su absoliučiai viso jų turto (taip pat – ir užrašyto giminėms!..) konfiskavimu valstybės naudai – už Lietuvai padarytą žalą, už šimtus tūkstančių pabėgusių iš Tėvynės dėl valdžios teroro žmonių, apvogtų pensininkų ir jaunų motinų, sužlugdytų smulkių verslininkų!.. Ši valdžia jau nebegali sustoti – ji tarsi kursto ugnį, pila žibalą į liepsną. Jai negana smukusių iki pamazgų duobės jos pačios reitingų, ji, tarsi psichinis ligonis, nepajėgi suvokti, kad A.Kubilius jau seniai yra tapęs nekenčiamiausiu politiku šalyje. Ir dar jiems negana. Matyt, laukia, kol žmonės nebeatlaikys. Ar spėsit pabėgti, ponai?..“.

Tuo tarpu teisininkas Kęstutis ČILINSKAS, atskleidęs ne vieną 2K valdžios nusikaltimą, kurių apoteoze tapo skandalingasis LEO sandoris, ir šiuo metu ginantis septynis Kalvarijos kriminalistus kovojančius prieš  nusikaltimų dangstymą teisėsaugos sistemoje, teigia: „Valstybėje daug teisinio nihilizmo. Bylų prieš valdžios institucijas gausėja dėl labai paplitusio sąmoningo LR Konstitucijos ir kitų įstatymų nepaisymo. Politikai, valdininkai po tokių sprendimų arogantiškai sako: eikite į teismą. Jie žino, kad teisinis procesas ilgai truks ir galbūt tikisi, kad gal ne visi teiks ieškinius. Labai gaila, kad prokuratūra nėra ryžtinga valdžios atstovų atžvilgiu ir retai kada baudžiamojon ar civilinėn atsakomybėn už žalingus visuomenei sprendimus patraukia konkrečius už neteisėtus sprendimus atsakingus asmenis“.
Pasak advokato K.Čilinsko, ne tik privačiuose pokalbiuose, bet jau ir viešai reiškiami grasinimai septyniems kriminalistams. Pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismo posėdžio metu prokuroras pareiškė, kad kriminalistams turėtų būti iškeltos baudžiamos bylos už aukštus pareigūnus kaltinančių įrodymų naudojimą. K.Čilinsko manymu, ta nusikaltimų dengimo sistema, prieš kurią užsimojo septyni kriminalistai, atsigavo po to, kai išaiškėjo, jog naujasis generalinis prokuroras D.Valys neketina jos liesti. Atvirkščiai, jis pasiuntė į apygardos teismą Generalinės prokuratūros atstovą, kuris ginčytų Vilniaus apylinkės teismo sprendimą, nustačiusį, kad pagal septynių kriminalistų skundą turi būti pradedamas baudžiamasis tyrimas prieš aukštus teisėsaugos pareigūnus.
– Kaip žinia, Vilniaus apygardos teismui paskelbus, kad prokurorai privalės nagrinėti Kalvarijos pareigūnų skundą dėl Marijampolės policijos vadovų veiksmų tiriant miško grobstymo ir kontrabandos bylas, Generalinėje prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Skelbiama, jog objektyvumo ir nešališkumo sumetimais tyrimą atliks uostamiesčio pareigūnai. Be to, Marijampolės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Edvardas Bukota po atestacijos pažemintas pareigose. Matyt, tai pirmosios pergalės rezonansinėje byloje? Kadangi jums, kaip advokatui, tenka ginti septynių Kalvarijos kriminalistų, sukilusių prieš nusikaltimų dengimo sistemą teisėsaugoje, interesus, kaip įsivaizduojate tolimesnę šios  bylos eigą?
– Vilniaus apygardos teismo priimtas sprendimas rodo, kad tai dar tik rimta pradžia iš ties sudėtingo ir ilgo proceso. Teismas įpareigojo Generalinę prokuratūrą pradėti ikiteisminį tyrimą. Konstatuota, kad buvusio laikino generalinio prokuroro R.Petrausko atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą yra neteisėtas ir nepagrįstas. Vadinasi, prieš akis dar yra daug darbo, atskleidžiant kaip veikia nusikaltimų dangstymo sistema, prieš kurią kovoja ir tie septyni Kalvarijos kriminalistai.
– Iš mirties taško pagaliau pajudėjęs teisinis procesas reiškia, kad sąžiningi Kalvarijos pareigūnai, išdrįsę pasipriešinti neteisėtiems vadovybės veiksmams, nebus persekiojami?
– Kadangi bandymų su jais susidoroti jau būta anksčiau, tad neišvengiamai tai gali pasikartoti ir ateityje. Juolab, kad visa ši istorija tęsiasi. Ir kadangi teismas įpareigojo pradėti ikiteisminį tyrimą, vadinasi, dar aštriau bus prieš juos kovojama. Iki šiol įvairiais būdais buvo stengiamasi Kalvarijos pareigūnus sukompromituoti. Be abejo, bus siekiama, kad jie apskritai būtų pašalinti iš tarnybos policijoje, nes tai pasitarnautų pavyzdžiu kitiems policininkams, kad nėra ko kelti galvos, nereikia ieškoti teisybės, verčiau paklusti vadovybei. Atseit, jeigu tau vadovybė neleidžia kovoti prieš nusikaltimus, tai turi sudėjęs rankas sėdėti, tenkintis tariama ramybe ir neieškoti teisybės.
Juk šitie Kalvarijos kriminalistai, būdami sąžiningi ir matydami, kad užvestoje byloje yra surinkta pakankamai įrodymų, tikėjosi, kad visa teisėsaugos sistema, aukštesnieji pareigūnai, kaip tik norės padėti išaiškinti tuos nusikaltimus, padės jiems tęsti tyrimą. Bet deja, viskas atsitiko kaip tik priešingai!.. Dori pareigūnai susidūrė su pačiu didžiausiu pasipriešinimu sistemos viduje, klasta, trukdymais. Iš jų skubiai buvo atimta neseniai užvesta byla, o vėliau toje byloje pasikeitė pirminis vaizdas. Kaltininkai, prieš kuriuos buvo surinkti įrodymai ir kurie faktiškai jau buvo prisipažinę kaltais, staiga tapo niekuo nekaltais didvyriais. Ir visa tai buvo padaryta kai kurių aukštų prokurorų rankomis.
Galbūt mes teiksime dar vieną prašymą – papildyti tyrimą bei išsiaiškinti, ar ir kiti atsakingi pareigūnai nėra nusižengę. Bet kuriuo atveju, aš  manau, kad naujam generaliniam prokurorui D.Valiui nereikėjo remti aukštų pareigūnų, kurie stabdė pradėtą tyrimą, jam nereikėjo kovoti prieš Vilniaus apylinkės teismo sprendimą, įpareigojusį tirti Kalvarijos kriminalistų bylą. Deja, naujasis generalinis prokuroras kovojo prieš ir netgi pasiuntė savo atstovą įrodinėti Vilniaus apygardos teismui, kad jokio tyrimo pagal septynių Kalvarijos kriminalistų pareiškimą tęsti nereikia ir kad bylą tame pareiškime apkaltintiems aukštiems teisėsaugos pareigūnams atsisakyta kelti pagrįstai.
Žodžiu, man tenka tiktai apgailestauti dėl tokio naujojo generalinio prokuroro elgesio. Norint savo klaidą ištaisyti jam reikėtų, visų pirma, atleisti iš darbo arba bent jau atestuoti buvusį generalinį prokurorą Raimondą Petrauską, kadangi teismai, Vilniaus apylinkės, o vėliau ir Vilniaus apygardos teismas, labai aiškiai parodė, kaip nekvalifikuotai šis prokuroras sprendė septynių Kalvarijos kriminalistų prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą. R.Petrauskas nusprendė nepradėti tyrimo nepagrįstai ir neteisėtai, kaip rašoma teismų sprendimuose. Tokiu būdu jis pažeidė įstatymus, pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą ir elgėsi visiškai nekvalifikuotai. Pagrįstai kyla klausimas: kas ir kodėl taip aukštai iškėlė buvusį generalinį prokurorą R.Petrauską?..
– Regis, pasireiškia gan ydinga tendencija teisėsaugos sistemoje, kai bandoma ne šalinti pastebėtas blogybes, darbo klaidas ar trūkumus, bet paprasčiausiai atsikratyti tais žmonėmis, kurie atskleidžia opias problemas? Ar nemanote, kad panašiai kaip su tais septyniais Kalvarijos kriminalistais, dabar bandoma susidoroti ir su Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckiene? Kaip žinia, tenkindama įtariamo pedofilo A.Ūso bei L.Stankūnaitės skundus, Teisėjų etikos ir drausmės komisija nusprendė iškelti N.Venckienei drausmės bylą, nes esą yra požymių, jog „gali būti Teisėjų etikos kodekso pažeidimų“. Kaip galėtumėte pakomentuoti pastarąjį atvejį?
– Tiesą sakant, apie teisėjos N.Venckienės bylą aš nieko nežinau, todėl ir kažką čia komentuoti man būtų sunku. Jeigu iš tikrųjų teisėja N.Venckienė yra persekiojama nepagrįstai, tai tada reikėtų pripažinti, kad ir šiuo atveju yra rimtų problemų teismų sistemos veikloje. Negali būti persekiojami teisėjai, iškeliantys viešumon problemas. Aišku, tai yra kita tema. Turiu atvirai pasakyti, kad aš nesu iš arčiau susipažinęs su šia byla, todėl ir negaliu detaliai komentuoti.
– Tačiau rezonansinė Kauno pedofilijos byla jums gerai žinoma?
– Apie Kauno pedofilijos bylą aš irgi nieko nežinau, kadangi man pačiam neteko jos matyti. Tiktai žinau tokius faktus, kad buvo stengiamasi sutrukdyti tirti prokuratūroje šią bylą, praktiškai nebuvo tiriamas D.Kedžio pareiškimas. Žinau, kad ikiteisminis tyrimas buvo visaip stabdomas, vilkinamas, buvo delsiama bylą atiduoti į teismą. Visa tai labai gerai apibudina šiandieninės teisėsaugos, ypatingai prokuratūros darbą. Niekuo nepagrįstas ir nepateisinamas reiškinys – atsakingų prokurorų stengimasis svarbesnių bylų neduoti į teismą, stabdyti jų tyrimą, nepradėti tyrimo. Tokie dalykai pastebimi ir taip vadinamoje Kauno pedofilijos byloje, kurios aplaidus tyrimas sukėlė labai tragiškas pasekmes.
– Betgi šiuo atveju buvo ne tik aplaidžiai vykdomas ikiteisminis tyrimas, bet netgi klastojami įkalčiai ir ekspertizės duomenys, tarkim, D.Kedžio nužudymo byloje!..
– Šiaip jau, visumoje, nukentėjusieji turi teisę susipažinti su byla ir prašyti pakartotinės ekspertizės. Manau, nukentėjusioji pusė turėtų siekti D.Kedžio palaikų ekshumacijos. Būtina atlikti pakartotinę ekspertizę – tai vienintelis būdas išsiaiškinti tiesą. Negaliu komentuoti oficialios ekspertizės išvadų, kadangi nesu jų matęs. Tik tiek žinau, kad tokiais atvejais reiktų atlikti tikrą, nepriklausomą ekspertizę natūroje, o tam būtina ekshumacija. Reikia ištirti ar velionis prieš mirtį nebuvo sumuštas, ar nebuvo sudažyti jo galvos smegenys, nes būtent dėl to D.Kedys galėjo uždusti, užspringęs skrandžio turiniu. Ši aplinkybė yra pati svarbiausia žūties byloje. Praktika rodo, kad sumušus galvą nebedirba refleksai ir būtent tada užspringstama mirtinai. Nuo stipraus galvos sumušimo išbrinksta smegenys ir visa žmogaus gyvybinė sistema pažeidžiama.
– Galų gale, vos pažvelgę į D.Kedžio pomirtines nuotraukas, mes nesunkiai galime įsitikinti: šio žmogaus mirtis buvo natūrali ar smurtinė?
– Manau, šiuo atveju reikia stengtis kuo objektyviau įvertinti situaciją. Detaliai nesusipažinę su žūties byla, negalime daryti išankstinio nuosprendžio. Tačiau reikia siekti, kad byla kuo greičiau būtų atiduota į teismą. O be to, kaip jau sakiau, turėtų būti daromos naujos ekspertizės, gal netgi kviečiami užsienio ekspertai. Žodžiu, byloje niekas negali stovėti vietoje, viskas turi judėti į priekį teisiniu keliu. Mes to norime kiekvienu atveju, kai siekiame išsiaiškinti teisybę bei atkurti teisingumą.
Na, o šiuo konkrečiu atveju dabar daryti tokį teisinį sprendimą iš šono mums yra labai sunku. Kas ir kaip ten ką padarė ar nepadarė nustatoma teismo proceso metu. Tik tuomet galima objektyviai išsiaiškinti visas nusikaltimo aplinkybes. Mes galime įtarti, kad D.Kedys galėjo būti nužudytas. Todėl reikia kovoti, kad būtų pradėta byla dėl jo nužudymo ir būtent toje nužudymo byloje turėtų būti viskas išsiaiškinta. Kitaip sakant, čia klausimas yra toks: ar D.Kedžio giminės, kaip nukentėjusioji pusė, yra pasiryžę eiti teisiniu keliu? Ar jie eina tuo pačiu keliu, kaip ir tie septyni Kalvarijos kriminalistai, ar jie, tarkim, neskundžia sprendimų, nesikreipia į teismą ir taip toliau?.. Visa tai labai svarbu. Ne mažiau svarbu ieškoti nepriklausomų ekspertų bei atlikti pakartotinę žuvusiojo D.Kedžio ekspertizę.
– Sukritikavote buvusį laikiną generalinį prokurorą R.Petrauską ir jo neteisėtiems sprendimams nuolaidžiaujantį dabartinį Generalinės prokuratūros vadovą D.Valį. Ko gero, tai tos pačios sistemos žmonės, nuo kurių  objektyvaus ar subjektyvaus požiūrio bei noro išsiaiškinti tiesą, labai daug kas priklauso kiekvienoje rezonansinėje, beviltiškai užstrigusioje, sąmoningai vilkinamoje byloje? Ar nemanote, kad čia pasireiškia iš esmės ta pati ydinga tendencija teisėsaugos sistemos darbe, nežiūrint vadovaujančių kadrų kaitos?
– Aš jau minėjau, kad naujasis generalinis prokuroras D.Valys iš tikrųjų turėtų galvoti, kaip jis kovos su šia ydinga sistema. Ar jis ir toliau bus jos pusėje? O gal, vis dėlto, priims atitinkamus sprendimus susikompromitavusių kolegų atžvilgiu. Pavyzdžiui, ar gali toks prokuroras, kaip R.Petrauskas, kurio nutarimai teismo pripažinti neteisėti ir nepagrįsti, išlikti vadovaujančiose pareigose Generalinėje prokuratūroje?.. Jeigu tokie prokurorai ir toliau užims atsakingas pareigas, tai jokie panašūs tyrimai, tarkim, Kalvarijos kriminalistų, Kauno pedofilijos ar D.Kedžio žūties byloje, nepajudės iš vietos.
– Matyt, reikėtų pripažinti, kad Lietuvos teisėsaugos sistema – komos būsenoje? Kokiomis protesto akcijomis ir kokia valia galėtų pažadinti iš gilaus sąstingio šią sistemą?
– Mano nuomone, taip apibendrintai, absoliučiai neigiamai vertinti dabartinę padėtį visoje teisėsaugos sistemoje nebūtų galima. Paimkime, pavyzdžiui, kad ir tų septynių Kalvarijos kriminalistų bylą ir teismų sprendimus. Teisėjai šioje byloje pasielgė garbingai, pagal įstatymą, be jokios baimės, jie juk aiškiai pasakė, kad buvusio generalinio prokuroro R.Petrausko nutarimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Ir aš manau, kad gal prieš kokius 3-5 metus dar būtų buvę sunku teisėjams taip drąsiai ir objektyviai kalbėti bei rašyti.
Na, o visuomenėję atsiradę judėjimai, tame tarpe ir mūsų demokratinio judėjimo parama sąžiningiems pareigūnams, jų palaikymas kovoje už tiesą, be abejo, labai svarbus faktorius. Teisėsaugos sistemoje yra nemažai sąžiningų pareigūnų ir jie nori savo darbą atlikti sąžiningai.
Žodžiu, dabartinė situacija yra tokia, kad ankstesnė sistema veikia, nors ir gerokai apdaužyta, nebe visur šeimininkaujanti. Ir todėl kai kurie teisėjai gan ramiai priima teisingus, objektyvius sprendimus, vadovaudamiesi įstatymais.
Tai irgi reikėtų pabrėžti – nėra taip, kad viskas beviltiška veikiančioje sistemoje. Ne, yra kiek kitaip – žmonės jau suprato, kad galima vis tiktai išdrįsti elgtis dorai ir sąžiningai. Juk net ir tie patys Kalvarijos PK kriminalistai niekad anksčiau nebūtų išdrįsę taip principingai pasielgti. Ko gero, buvo neįmanoma net pasvajoti apie tai, kad galima kreiptis į Generalinę prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo prieš aukštus policijos ir prokuratūros pareigūnus, tai yra, prieš savo vadovus!.. Jau pasiekta, kad vienas iš vadovų E.Bukota neatestuotas, neteko užimamų pareigų. Žinote, prieš keletą metų apie tai tik susapnavus, pareigūnus, turbūt, būtų išpylęs šaltas prakaitas!..
Tačiau dabar visa tai yra realiai daroma, kadangi sąžiningi pareigūnai už savo nugaros jaučia juos palaikančią aktyviąją visuomenės dalį. Aišku, tai dar ne visa visuomenė, o tik dalis visuomenės, kuri jau vienijasi į pilietinį, demokratinį judėjimą ir drauge su profesinėmis sąjungomis palaiko teisėtai veikiančius pareigūnus. Jiems suteikiama moralinė parama, jie viešai pagerbiami ir dabar jau supranta, kad yra ne vieni.
Sąžiningų, dorų pareigūnų yra kiekvienoje sistemoje. Tad kalbant apie bendrą situaciją teisėsaugoje, visų pirma, turime pasakyti, kad daug kas priklauso nuo žmonių pilietiškumo ir nuo visuomenės aktyvumo. Šia prasme, reikalai jau pajudėjo į priekį. Be abejo, daug kas priklauso ir nuo žiniasklaidos, kuri šiuo metu labai aktyvi ir padeda atskleisti visas tas negeroves. Žodžiu, čia irgi reikalai juda į priekį. Ir nors tam tikri procesai nuteikia viltingai, tačiau korupcinė sistema, susijusi su ekonominiais, finansiniais nusikaltimais, kontrabanda, tebėra gan giliai įsišaknijusi ir labai stipri. Atsakingų pareigūnų, aukščiausios valdžios atstovų bei politikų tarpe yra nemažai žmonių, kurie tebetarnauja šiai atgyvenusiai sistemai.
Visuotinai pripažįstama, kad iš kontrabandos lėšų yra finansuojamos kai kurios įtakingos politinės partijos. Ir nors politinės korupcijos nusikaltimai vis dar labai galingas, dažnas reiškinys, bet šiandien Lietuvos teisėsaugos sistemoje padėtis nėra tokia beviltiška, kokia ji buvo vos prieš keletą metų. Todėl, manau, nereikia norėti, kad viskas pasikeistų per vieną dieną. Niekada taip nebūna!..
Nors dar yra labai daug problemų teisėsaugoje, bet aš matau, kad kai kurių teismų teisėjai pradėjo veikti daug laisviau, ryžtingiau. Priimdami sprendimus rezonansinėse bylose, jie be jokios baimės laikosi įstatymų. Belieka tikėtis, kad pažangūs procesai prasidės ir Generalinėje prokuratūroje. Jeigu ir prokuratūroje atsiras stiprių, principingų prokurorų, kurie išdrįs kovoti prieš ydingą tvarką pačioje prokuratūroje, tai bus pradžia didelių, esminių pasikeitimų teisėsaugos sistemoje, tačiau kol kas situacija yra labai sudėtinga.
Kaip matome, nevengia imti kyšių aukšti valdžios, tame tarpe ir Generalinės prokuratūros pareigūnai. Tokiais atvejais net susivaržymo nuotaikų nėra. Dar tebesijaučia  valdininkų, pareigūnų visagalybės nuotaikos, kas ką nori, tą ir daro, kaip nori, taip elgiasi. O tuo tarpu visuomenė nori, kad būtent Generalinė prokuratūra būtų įstatymo sergėtoja, kad ji gintų įstatymą, pareikštų kaltinimus visiems be išimties pagal įstatymą ir vestų bylas pagal įstatymą!..
– Bet ar jums neatrodo, kad mūsų visuomenė tebėra suskaldyta, žmonės gan vangiai reaguoja į didelę neteisybę, neteisingumą valstybės valdyme, tame tarpe, ir teisėsaugos sistemoje?
– Aktyviai reaguoja tik ta visuomenės dalis, kuri pati jaučiasi nepriklausoma. Reaguoja žmonės, kurie nebijo. O nebijo tie, kurie patys nėra nusikaltę. Tarkim, jeigu žmogus kažką blogo yra pridaręs, tai jis net krustelėti bijo, bijo prisipažinti ir pasakyti tiesą.
Dažnai pastebimos dar ir kitos baimės priežastys. Žmogus neretai bijo, kad jis gali būti atleistas iš darbo, kad su juo bus susidorota. Iš tikrųjų, dabar pas mus tai pasidarė labai aktualu. Todėl mes neišvengiamai turime jungtis. Pilietinė visuomenė turėtų jungtis į judėjimus, į visuomenines organizacijas tam, kad apsigintų ir išvengtų persekiojimo. Aš pastebiu, kad nepartinio demokratinio judėjimo atstovų jau stengiamasi neliesti, nes tai yra stipri jėga, galinti apsiginti. Tiktai pavieniai žmonės, neapjungti profesinių sąjungų ar stiprių nuo valdžios nepriklausomų visuomeninių organizacijų, yra persekiojami ir bauginami įvairiomis sankcijomis. Nieko čia nepadarysi. Kokia sistema buvo sovietiniais laikais, tokia ir liko. Šiuo metu esamą ydingą teisėsaugos sistemą reikėtų keisti patiems žmonėms. Tik tada, kai žmonės bus drąsesni ir tvirtesni, kai bus mažiau pažeidžiami dėl savo netinkamo elgesio, tik tada bus didesnė paskata visai tai sistemai persitvarkyti. Jėga – tautoje, visuomenėje, niekur kitur. Pastaruoju metu visuomenė tik truputį pasikeitė, šiek tiek sustiprėjo, ir mes matome, kad atsirado pirmosios prošvaistės teisėsaugos sistemoje. O jeigu dar labiau sustiprės visuomeniniai judėjimai, tai prošvaisčių bus dar daugiau.

Juozas Ivanauskas

Šaltinis: demokratija.eu


Įrašas paskelbtas temoje Kalvarijos policininkų byla. Išsisaugokite pastovią nuorodą.