Vokelių istoriją paviešinusi Budrevičienė pripažinta nukentėjusiąja Grikšo byloje

Vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Virgilijus Valančius savo nutartimi pripažino, kad Dalia Budrevičienė yra nukentėjusioji AB “Krekenavos agrofirmos” direktoriaus L.Grikšo administracinio teisės pažeidimo byloje.

Byla prasidėjo nuo to, kad darbo inspektoriai nubaudė AB „Krekenavos agrofirma“ direktorių Liną Grikšą 2750 litų bauda už tai, kad, eidamas darbdavio pareigas ir taikydamas bendrovės darbuotojai D. Budrevičienei drausminę nuobaudą — atleidimą iš darbo, pažeidė Darbo kodeksą.

L. Grikšas apskundė nuobaudą Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

Panevėžio apygardos administracinis teismas nagrinėjo ne tik klausimą, ar Darbo inspekcijos pareigūnai turėjo teisę skirti baudą darbdaviui už neteisėtą atleidimą iš darbo. L.Grikšo reikalavimu teismas sprendė ir D.Budrevičienę tiesiogiai liečiantį ginčą dėl jos atleidimo iš darbo tvarkos laikymosi.

Spręsdamas šį Dalios Budrevičienės teisėms svarbų klausimą, Panevėžio apygardos administracinis teismas nepripažino jos nei nukentėjusiąja, nei apskritai byloje dalyvaujančiu asmeniu. Teismas apklausė Dalią Budrevičienę tik kaip liudytoją.

Teismas, nedalyvaujant D.Budrevičienei ir jos advokatui, priėmė sprendimą, kad L.Grikšas nepažeidė nustatytos tvarkos, atleisdamas Dalią Budrevičienę iš darbo.

Panevėžio apygardos administracinis teismas priėmė tokį sprendimą, nors savo byloje turėjo Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriame šis klausimas išspręstas priešingai. Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendime nurodyta, kad atleidžiant D.Budrevičienę buvo pažeista tvarka. Panevėžio miesto apylinkės teismas nusprendė, kad negalima tikėti direktoriaus L.Grikšo ir jam pavaldžių darbuotojų paaiškinimais apie tai, kad iš D.Budrevičienės buvo pareikalauta pasiaiškinimo.

AB „Krekenavos agrofirma“ su šiuo Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu sutiko, jo neskundė ir jį įvykdė. Tačiau, kaip dabar aiškėja, tuo pat metu Panevėžio apygardos administraciniame teisme siekė kitokio sprendimo teismo procese, kuriame Daliai Budrevičienei nebuvo leidžiama dalyvauti ir ginti savo teises.

Kadangi Dalia Budrevičienė ir jos advokatas Panevėžio apygardos administraciniame teisme nebuvo įtraukti dalyviais, tai jie negavo teismo sprendimo ir jo neturėjo teisės skųsti. Apie neigiamą sprendimą K.Čilinskui pranešė Valstybinės inspekcijos darbuotojai. Advokatas K.Čilinskas yra Teisės projektų ir tyrimų centro tarybos narys bei Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdybos pirmininkas. Dalią Budrevičienę gina vykdydamas pilietinių institucijų įsipareigojimą padėti neteisėtai persekiojamai moteriai.

K.Čilinskas kreipėsi į Vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas įtraukti Dalią Budrevičienę į Panevėžio apygardos administracinio teismo bylą, nes joje sprendžiami jai svarbūs klausimai. Šio teismo pirmininkas Virgilijus Valančius savo nutartimi pripažino, kad Dalia Budrevičienė turi būti laikoma nukentėjusiąja, tuo pačiu pagal šią nutartį advokatas K.Čilinskas turi teisę paduoti apeliacinį skundą ir prašymą atnaujinti terminą šio skundo padavimui.

Gruodžio 4-ąją, dieną, kai buvo priimta ši Dalios Budrevičienės pažeistas procesines teises atstatanti Vyriausiojo administracinio teismo pirmininko nutartis.

Šaltinis: Alfa.lt

 


Įrašas paskelbtas temoje "Vokelių" byla. Išsisaugokite pastovią nuorodą.