Kęstutis Čilinskas: Teisingas įstatymas ar dovana?

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto narys Kęstutis Čilinskas nurodo, kad Seimo partijos planuoja iki rinkimų priimti Bendrijų įstatymą. Juo norima pakeisti Daugiabučių savininkų bendrijų įstatymą.

Naujasis įstatymas, teigia K.Čilinskas, iš esmės prieštarauja Civiliniam kodeksui. Pagal jį butų savininkų bendrijų nariais be jokių trukdymų gali būti visi butų savininkai. Tuo tarpu pagal Seime svarstomą naująjį įstatymą bendriją gali įsteigti ne tik savininkai, bet ir trys “už namo statybą atsakingi asmenys”, t.y., statybos bendrovės administracijos ar akcininkų atstovai. O tikrieji butų savininkai pagal šį Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Broniaus Bradausko projektą neturės teisės į šią bendriją įstoti, išskyrus atvejį, jei jie sugebės įsteigti savo atskirą bendriją ir po to gaus pirmosios, t.y. “statytojų” bendrijos sutikimą prisijungti. “Statytojai” ne tik gali nepriimti savininkų į savo bendriją namo bendroms (t.y. visiems savininkams priklausančioms patalpoms) valdyti, bet gali steigti dar vieną bendriją – atskiroms namo sekcijoms rekonstruoti, įrengti ten savo verslo objektus. Kiti namo butų savininkai iš to ne tik kad neturės naudos ir kentės nepatogumus, bet privalės sumokėti už namo bendrų patalpų eksploataciją (elektrą, šildymą, liftą, šiukšlių išvežimą ir t.t.). Mat B.Bradausko projektas, pažeisdamas Civilinį kodeksą, nustato, kad namo eksploatavimo išlaidos bus mokamos ne pagal savininkui priklausantį plotą, bet pagal gyventojų skaičių butuose. Kadangi statytojams priklausančiuose butuose ir firmose paprastai nėra deklaruotų gyventojų, tai tiems savininkams ir nereikės mokėti už pastato ir teritorijų priežiūrą.

Anot K.Čilinsko, minėtos būsimo įstatymo nuostatos aiškiai prieštarauja butų savininkų teisėms, įtvirtintoms Konstitucijoje ir Civiliniame kodekse. Projektas įtvirtina mažumos savininkų protegavimą daugumos atžvilgiu. Pavyzdžiui, tam, kad įsteigti bendriją, reikia ¼ savininkų balsų, o tam, kad šį sprendimą nuginčyti, reikia daugiau kaip ½ savininkų raštiško prieštaravimo.

K.Čilinsko nuomone, statybos bendrovėms šis įstatymas būtų naudingas tuo, kad jos įgytų galimybę po pastatytų butų pardavimo savo įkurtų bendrijų pagalba neprileisti pirkėjų – savininkų prie namo valdymo, jo rekonstrukcijos ir t.t. Savininkams beliktų tik teisė vykdyti buvusių pardavėjų sprendimus dėl išlaidų namui prižiūrėti ir pan..

Tačiau šis projektas, nurodo K.Čilinskas, naudingas statybos bendrovėms ir kitkuo – padės joms išvengti privalomų mokesčių. Mat įkūrę bendriją, savininkai ne pagal Civilinį kodeksą pardavinės butus, o perleidinės kaip bendrijos pajus būsimiems savininkams. O tokiu atveju nei PVM, nei pelno mokesčiai į biudžetą būtų nemokami. Naujos, Civiliniam kodeksui ir Konstitucijai prieštaraujančios nuostatos neigiamai buvo įvertintos Specialiųjų tyrimų tarnybos. K.Čilinskas pateikė Seimui pataisas, kurios bent kiek suderintų projektą su butų savininkų teisėtais interesais ir Civiliniu kodeksu. Tačiau, pasak jo, dauguma Seimo narių skuba priimti projektą iš esmės nepakeistą.

 

Šaltinis: Bernardinai.lt


Įrašas paskelbtas temoje Darbas Seime. Išsisaugokite pastovią nuorodą.