Kęstutis Čilinskas: Prezidentui pasirašius AE pataisų įstatymą, Lietuva bus baigta formuoti kaip oligarchų valdoma valstybė

Kestutis_CilinskasAtominės elektrinės įstatymo ir jo pataisų, neseniai priimtų Seime, tikroji paskirtis yra apeinant privatizavimą, atiduoti į privačios bendrovės savininkų rankas žymią Lietuvos nacionalinės elektros energetikos ūkio dalį.

Šie savininkai ir taip jau valdė dalį elektros skirstymo tinklų.

Lietuvos Konstitucija nustato sąžiningą konkurenciją, o tai reiškia, kad dėl energetikos ūkio dalies perleidimo turėjo būti sąžiningas konkursas.

Be to, ES teisė draudžia privačioms bendrovėms, valdančioms dalį elektros energetikos sistemų, perleisti dar kitą jos dalį, nesvarbu kokiu būdu.

Kadangi perleisto turto vertė skaičiuojama milijardais, Atominės elektrinės įstatymu valdžia neteisėtai sukūrė monopolistus milijardierius.

Pietų Amerikos valstybių pavyzdys rodo, kad, monopolizavus svarbias šalies ekonomikos sritis, didesnė dalis visuomenės skursta, normalus verslas sunkiai vystosi, o valdžia pasidaro priklausoma nuo išskirtines sąlygas turinčio stambaus kapitalo.

Tokią priklausomybę pademonstravo Lietuvos Vyriausybė ir Seimas, pritardami derybų rezultatams su VST akcijų savininkais (UAB NDX Energija).

Praėjusiais metais priimtas Atominės elektrinės įstatymas įgaliojo Vyriausybę derėtis su UAB NDX Energija savininkais dėl mažesnę žalą Lietuvai darančios neteisėtos “dovanos”, t.y., dėl dalis nacionalinės bendrovės “Lietuvos energija” kapitalo perdavimo už valstybei nereikalingų VST akcijų dalį.

Tačiau Vyriausybės pareigūnai, pažeisdami įstatymo suteiktus įgaliojimus, susiderėjo dėl brangesnės nacionalinės energetikos dalies perleidimo: susitarė atiduoti už tą pačią valstybei nereikalingą VST akcijų dalį jau ne “Lietuvos energijos” kapitalo dalį, o beveik 40 procentų visos Lietuvos elektros energetikos -elektros perdavimo ir paskirstymo sistemų.

Tai buvo padaryta sukuriant bendrovę LEO, LT, kuri valdys visas elektros perdavimo ir paskirstymo sistemas ir per kurią bus valdomos valstybinės elektros energetikos bendrovės “Lietuvos energija” ir Rytų skirstomieji tinklai.

Įsigaliojus šiam “dovanojimo” aktui beveik 40 proc. pajamų iš nacionalinio elektros energetikos ūkio pradės tekėti į NDX Energija savininkų rankas.

Šis neteisėtas nacionalinio turto perleidimas, siekiant suklaidinti žmones, pavadintas “nacionalinio investuotojo” sukūrimu.

Bet pagal įstatymą ir derybinius dokumentus LEO LT neturi nė cento investuoti į AE statybą ar kur nors kitur.

Bendrovė, atvirkščiai, rinks pajamas už naudojimąsi elektros energijos perdavimo ir paskirstymo tinklais. Tai, ką valstybė praranda-beveik 40 proc. tų pajamų, atiduotų į privačias rankas, turės kompensuoti Lietuvos mokesčių mokėtojai, brangiau mokėdami už elektrą.

Jei dovanotoji nacionalinės elektros energetikos sistemos dalis būtų privatizuota skaidriame konkurse, Lietuva būtų gavusi apie 7 mlrd. Litų lėšų savo energetinėms problemoms spręsti.

Dabar reikės tų lėšų skolintis arba kam nors už finansavimą perleisti būsimą AE.

Valdžios atstovai, dovanodami tokį brangų valstybės turtą, tikisi, kad apdovanotieji, neliks skolingi. Pažymėtina, kad šiai operacijai pritarė ir už neteisėtas pinigines operacijas prokurorų įtariamas V.Uspaskich.

Turint omenyje, kad jam svarbi šios baudžiamos bylos baigtis, galima nujausti kokios dovanos už savo ir jo įtakojamų partijos narių palaikymą V. Uspaskich laukia iš valdžios ir “apdovanotojų”.

Tikriausiai, jis greitai bus laisvas nuo įtarimų ir toks pat “švarus” kaip ir milijardus kainuojančios nacionalinės elektros sistemos dalies perleidimas.

Tuomet turėsime užbaigtą formuoti Lietuvos oligarchinę viršūnę.

Vadinasi, nacionalinės elektros energetikos žymios dalies “dovanojimo” aktu neskaidrus valdymas įgauna visuomenei pavojingą galią.

 

Šaltinis: www.bernardinai.lt


Įrašas paskelbtas temoje Darbas Seime, Prieš LEO LT. Išsisaugokite pastovią nuorodą.