K.Čilinskas : „2008 m. Lietuvoje sugriauti teisinės valstybės pamatai“

Advokatas Kęstutis Čilinskas mano, kad šiuo metu tik žmonės sugebės apginti savo pažeidžiamas teisės, nes naikinti „Leo Lt“ sandėrį nedrįstų nė viena politinė jėga. „Aš tikrai neturiu vilčių, kad kas nors pasikeis, net jeigu ir Konstitucinis teismas pripažins, kad Atominės elektrinės įstatymas prieštarauja Konstitucijai, – sakė jis interviu LL, – lieka tik žmonės. Kiek jie priešinsis oligarchams, tiek ir bus pasiekta“. Dar būdamas Seime, jis matė, kad kolegos konservatoriai jį palaiko kovoje su „Leo lt” afera, tačiau partijos vadovai privertė visus balsuoti už šį  projektą, pagąsdinę, kad priešingu atveju jie atsidurs rinkimų sąrašo apačioje. Kalbėdamas apie „Leo Lt” padarytą žalą Lietuvos valstybei, K.Čilinskas minėjo tris aspektus – sugriauta teisinė sistema, didžiulė materialinė žala valstybei bei įsigaliojusi oligarchinė valstybė, kuri sąlygojo ekonominę krizę.

„Kalbant apie motyvaciją, reikėtų prisiminti ir argumentus, kodėl energetikos sektorius buvo atiduotas turtingiems „Maxima“ savininkams, – kalbėjo A.Kubilius, – aš puikiai prisimenu, kaip tada ir dabartinis premjeras A.Kubilius Seime, vykstant svarstymui konservatorių frakcijos posėdyje, sakė ir įtikinėjo mus balsuoti už šį projektą, nes „vyrai turi daug milijardų ir tik jie gali pastatyti naują atominę elektrinę“. A.Kubilius tuomet sakė, kad mes jiems atiduodame energetiką, o jie iš savo pinigų mainais pastato naują atominę elektrinę ir elektros jungtis.  Po to, aišku, paaiškėjo, kad „Leo Lt“ nieko nestato ir neduoda nė vieno cento nei AE statybai, nei tiltams. Po to, kai paaiškėjo šis melas, atsirado kitas melas – kad neva iš ‚Leo Lt“ pelno bus statoma nauja elektrinė”.

– Apibendrinant 2008 m. rezultatus, kaip manote, kokią žalą Lietuvos Respublikai padarė tiek socialdemokratų, tiek ir konservatorių remiamas „Leo Lt“ projektas? Ar galima šią žalą įvertinti?
– Mano nuomone, šiuo projektu buvo padaryta kelių rūšių žala, ir ne vien tik turtinė. Pats ‚Leo Lt“ modelis buvo valstybės, kurioje teisė apskirtai neveikia, sukūrimas. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, teisinės valstybės pamatai buvo pradėti kurti, ir toks siekis buvo įtvirtintas Konstitucijoje. Tačiau „Leo Lt“ modelis ignoruoja bet kokias teisės normas. T.y. Europos direktyvos numato, kad vienose rankose negali būti koncentruojama visa energetika. Jeigu viena bendrovė turi dalį skirstomųjų tinklų, tai ji nebegali privatizavime įsigyti kitos tokių tinklų dalies, tuo labiau dar ir elektrinių. Tačiau šiuo atveju bendrovė, kuri turėjo dalį skirstomųjų tinklų akcijų, įsigijo dar kitą dalį skirstomųjų tinklų, dar gavo perdavimo tinklus ir priedo – dar ir dvi elektrines (Kauno HE ir Kruonio HAE – aut. pastaba). Nors teigiama, kad elektrinės „Leo Lt“ perduotos laikinai, dviems metams, pasakyti, kiek tas laikinai užtruks, negali niekas. Kaip ir visada, pas mus laikinai trunka ilgiausiai. Be abejo, kad šioje vietoje pažeistos Europos Sąjungos direktyvos. Be to, buvo pažeistas ir Europos sutarčių laisvės ir laisvas kapitalo judėjimo principas, nes visos bendrovės turi teisę dalyvauti šiame projekte, o ne vien „Maxima dešimtukas“. Žinoma, kad čia pažeista ir Konstitucija ir Europos direktyvos, ypatingai tos, kurios reglamentuoja energetiką. Jos kategoriškai draudžia privilegijuotų bendrovių sukūrimą. Jeigu įmonės yra privatizuojamos arba daroma jungtinė bendro ir valstybės kapitalo veikla, kaip šiuo atveju, tai ir čia įstatymai yra pažeisti. Be to, pažeisti ir sąžiningos konkurencijos principai, numatyti tiek Konstitucijoje, tiek ir Europos Sąjungos teisės aktuose. Kas daugiausiai duoda pinigų tokiam projektui, tas ir turi laimėti. Be to, pažeistas Konstitucijos reikalavimas, kad privatizuojant valstybės turtą, iš to naudą turi gauti visuomenė. Nes iš tokios privatizacijos, kuri įvykdyta „Leo Lt“ arba „Vakarų skirstomųjų tinklų“ privatizavimo atveju, visuomenė patyrė tik nuostolį. Negalima remti kad ir labai garbingos ir turtingos bendrovės ir atiduoti jai valstybės kapitalo. Tai draudžia Lietuvos Konstitucija. Ji numato, kad privatizacija vyksta tik gaunant dar didesnę naudą valstybei, o ne leisti vienai bendrovei praturtėti. Žodžiu, buvo galima išvardinti daug pažeistų teisės normų, kurios ir buvo nurodytos, kai vyko pats ‚Leo Lt“ kūrimo procesas. Tai nurodė ir Seimo Teisės departamentas, ir Teisės ir teisėtvarkos komitetas savo išvadose. Be to, buvo pažeistas ir pats Seimo statutas, kuris nurodė, kad jeigu yra neigiama Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada, kad įstatymo projektas prieštarauja Konstitucijai, tai tokiu atveju Seimas negali svarstyti to įstatymo, nebent jeigu būtų pakeista Konstitucija. Komitetų išvadose buvo nurodyta, kad šis steigimas prieštarauja Konstitucijai, nes jame dalyvauja tik viena bendrovė, ir kad pažeistos minėtos Europos Sąjungos direktyvos.  Pažeistos vartotojų teisės, sąžiningos konkurencijos principai ir t.t. Aišku, kad Konstitucija nebuvo pakeista, direktyvos nepakeistos, tačiau minėtas įstatymas vis tiek buvo priimtas. Žodžiu, „Leo Lt“ projektas yra neteisėtas nuo pat pradžių būtent teisiniu požiūriu. Be to, jis ypatingai neskaidrus, nes įstatymu buvo įformintas neskaidrių slaptų derybų rezultatai. T.y. „Leo Lt“ sukūrimo dokumentai buvo anonimiški ir niekas jų nepasirašė. Nė vienas projektą rengęs teisininkas neprisiėmė atsakomybės ir nepasirašė dokumentų, nes suprato, kad tai yra kriminalas. Remdamasis slaptais nepasirašytais dokumentais Seimas priėmė Atominės elektrinės įstatymą. Konstitucinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad negalima priiminėti įstatymų remiantis sutartimis. O šiuo atveju kalba eina apie tokį sandėrį, kuris net nebuvo pasirašytas ir anoniminis. Be to, „Leo Lt“ steigimas buvo prieštaraujantis ir pačiam Atominės elektrinės įstatymui, nes jis numatė, kad privačiam UAB, šiuo atveju „NDX Energija“, buvo galima atiduoti tik dalį ‚Lietuvos Energijos“ akcijų. O šiuo atveju buvo perduoti ir skirstomieji, ir perdavimo tinklai, ir net elektrinės. Privačiam subjektui buvo perduotas visas strateginės Lietuvos energetikos kapitalas, kuris net ir buvo įvardintas kaip strateginis. Žodžiu, šiais veiksmais buvo sugriauti teisinės valstybės pagrindai, ir man, kaip teisininkui, tas itin svarbu. Buvo viešai pademonstruota, kad pačiame aukščiausiame valdžios lygyje galima spjauti į teisę ir nieko dėl to neatsitiks. Visa tai tuojau nubangavo per visą Lietuvą. Iš šios aferos tuoj pat pasimokė apskričių ir savivaldybių vadovybės, ir irgi pradėjo kurti panašius modelius. Aišku, jie negali tiek daug paimti, kaip „NDX Energija“, tačiau pradėjo kurti savo modelius, savotiškus „liūtukus“ visose apskrityse ir savivaldybėse. Jie pasimokė iš to „Leo Lt“ pavyzdžio – „jeigu čia vyrai ima tiek daug, tai kodėl mums nepasimokius ir nepasiėmus savo dalies“.
– Gal galėtumėte pateikti pavyzdžių?
– Vienas iš tokio neteisėto „monopoliuko“ pavyzdžių yra sukurti monopoliai atliekoms surinkti. Man jau skundžiasi Dzūkijos gyventojai, kur jau priimti nutarimai, kad yra imami mokesčiai pagal gyvenamą vietą, sodybas, nepriklausomai nuo to, ar šiukšlės vežamos ar ne. Pinigai renkami už visokių valdininkų išlaikymą, ir sukurti tokie „monopoliukai“. Žmonės, aišku, kad protestuoja, masiškai rašo laiškus. Kalbant apie energetiką, tai „Leo Lt“ buvo atiduotas šis strateginis kapitalas, apie 8 mlrd. litų vertės, ir be to, dar ir nuolatinis pelnas. Mes girdėjome, kad „Leo Lt“ savininkai paprašė didinti elektros energijos kainas, nes pelnas per mažas ir per visas sujungtas bendroves susidarys gal apie 150 mln. litų.   Aišku, kad tai reikia tikrinti, nes vienos kilovatvalandės pabranginimas vienu centu iš karto duoda kelis šimtus milijonų pelną. Jeigu dabar sakoma, kad kaina padidės trimis centais, tai reiškia, kad elektros tinklų pajamos padidėja milijardu litų. Todėl reikia suprasti, kad privačiam subjektui buvo perduotas ne tik 8 mlrd. litų kapitalas, bet ir kasmetinis kelis šimtus milijonų litų siekiantis pelnas.
– Tačiau elektra branginama remiantis tai argumentais, kad reikia statyti elektros jungtis su Lenkija ir su Švedija ir statyti naują AE. Atrodo, kad tokie argumentai turėtų žmones įtikinti?
– Kalbant apie motyvaciją, reikėtų prisiminti ir argumentus, kodėl energetikos sektorius buvo atiduotas turtingiems „Maxima“ savininkams. Aš puikiai prisimenu, kaip tada ir dabartinis premjeras A.Kubilius Seime, vykstant svarstymui konservatorių frakcijos posėdyje, sakė ir įtikinėjo mus balsuoti už šį projektą, nes „vyrai turi daug milijardų ir tik jie gali pastatyti naują atominę elektrinę“. A.Kubilius tuomet sakė, kad mes jiems atiduodame energetiką, o jie iš savo pinigų mainais pastato naują atominę elektrinę ir elektros jungtis. Kodėl reikėjo veltui atiduoti energetiką į privačias rankas? Motyvas buvo tas, kad „vyrai turi daug pinigų, mes jiems atiduodame beveik 40 proc. energetikos, tačiau jie mainais pastatys naują AE ir todėl būtina labai skubiai jiems atiduoti tą kapitalą. Po to, aišku, paaiškėjo, kad „Leo Lt“ nieko nestato ir neduoda nė vieno cento nei AE statybai, nei tiltams. Po to, kai paaiškėjo šis pelnas, atsirado kitas melas – kad neva iš ‚Leo Lt“ pelno bus statoma nauja elektrinė. Tai yra toks pat melas, kaip ir pirmasis. Todėl kad nei ‚Leo Lt“ įstatai, nei akcininkų sutartis, nei įstatymas nenumato, kad tie pinigai, kurie čia renkami iš gyventojų už elektrą, bus naudojami jungtims arba AE statyti. Ir visos šios kalbos – tik dėl to, kad pateisinti, kodėl reikia didinti elektros energijos kainas. Minėtuose dokumentuose nėra parašyta, kad „Leo Lt“ už savo pinigus turi statyti jungtis arba AE, ir kad jie statys už gautus mokesčius. Juk jau yra sukurta bendrovė, kuri statys elektros jungtį su Lenkija. Tai valstybės įmonė, į kurią ‚Leo lt“ neįdėjo nė vieno cento, ir jai atskirai skiriamos valstybės lėšos. Tačiau ‚Leo Lt“ panaudoja tai savo propagandai – kad štai yra statomos jungtys. Ir žmonės galvoja, kad čia kuo nors dėta ‚Leo Lt“. Tačiau iš tikrųjų tai visai atskira įmonė, kuri turi savo kapitalą.
– Kiek ilgai dar A.Kubiliaus Vyriausybė galės mulkinti žmones, sakydama, kad didina mokesčius naujai AE, nors iš tikrųjų jos net neketina statyti? Tuo labiau, kad naujas atomines jau tikrai bus pradėtos statyti ir Baltarusijoje, ir Kaliningrado srityse?
– Man atrodo, kad mulkinti jie nusiteikę ilgai. Todėl, kad visuomenei užtenka pasakyti tokią frazę, kaip „vyrai pastatys už naujas elektros kainas“, ir žmonės nusiramina. Ir nusiramina ne tik paprasti žmones, bet net ir Seimo nariai. Net jie patiki, kad taip ir bus. Balsuodami už Atominės elektrinės įstatymą, kai kurie Seimo nariai buvo šventai įsitikinę savo partijų vadovų neklystamumu. Jie buvo įtikinti, kad „vyrai gauna energetiką, tačiau mainais pastatys“. Ir kai buvo klausiama, kodėl tai reikia padaryti taip greitai, aš noriu priminti, kad šis įstatymas buvo priimtas per porą savaičių, tai buvo sakoma, kad skubame dėl to, kad „vyrai tuoj pat puls statyti atominę elektrinę“. Dabar gera proga priminti, kad jau metai, kai šis projektas buvo pateiktas Seime, ir kaip jis ypatingos skubos tvarka buvo priimtas, ir kaip iki šiol tas ‚Leo lt“ iki šiol nėra pastatęs nė vieno stulpo. Ir pagal „Leo lt“ įstatus jie neprivalo to daryti ir iš anksto buvo žinoma, kad jie to nedarys. O visokios pasakos buvo sekamos tik tam, kad apmulkinti žmones. Todėl aš manau, kad dar ilgai bus mulkinama dar ir todėl, kad niekas nepaskaito to įstatymo, įstatų ir akcininkų sutarties. Kokie gandai paskleidžiami, apie tai visi ir kalba. Aš aiškiai mačiau, kad kai kurių politikų visiškai nedomina faktai, o tik tai, ką jie turi meluoti tautai. Ir jie sutartinai kartodavo tą savo partijų melą, kad „vyrai pastatys“. Tai yra antrasis praradimas – didelė materialinė žala valstybei. Ir dar vienas praradimas, kai jau kalbame apie tai, kur ta žala veda. Ji veda į ekonominę ir finansinę krizę. Juk visame pasaulyje krizė prasidėjo nuo tokių dalykų, kurie vyko ir čia. Amerikoje ši krizė prasidėjo nuo „Enron“ bendrovės, kuri taip pat pardavinėdavo savo praskolintas ir įkeistas akcijas, ir mainais į realų kapitalą atiduodavo tuščias, arba burbulines akcijas. Visiškai taip pat įvyko ir Lietuvoje. Niekas gi neįsigilino, ką valstybė gavo mainais už tą savo energetinį kapitalą – realūs tinklai, elektrinės ir kitas turtas. Gi mainais gavo popieriuką, kuris nieko nėra vertas (turima omenyje VST akcijos, kurios įkeistos bankams už milijardą litų, kurį dividendais išsimokėjo „Maxima dešimtukas“. Reiškia, kad tai vėlgi krizės priežastis. Nes biudžete, perdavus „Maximai“ tą turtą, atsirado didelė skylė, nes negaunamos pajamos iš energetikos, o jas valdo privatus kapitalas. Vadinasi, nuskurdome. Kai nuskurdome, ką reikia daryti? Didinti mokesčius ir surinkti pinigus iš žmonių. Valstybė už energetikos perdavimą į privačias rankas nieko negavo, bet tik prarado. Antras dalykas, kad jiems reikia kurti didelius pelnus. Todėl negaunamos pajamos, atsirado biudžeto skylė, reikia kelti mokesčius, brangsta prekes ir paslaugos. Turime krizę. Tai dar viena „Leo lt“ sukūrimo pasekmė. Kai kuriose šalyse krizė sprendžiama šalinant jos atsirado priežastis. Pvz., JAV visi tokie sandoriai paskelbti kriminaliais ir jie tiriami teisėtvarkos, siekiama sugražinti investuotojams pinigus. Pas mus valdžia to nedrįsta daryti, ji ima pinigus ne iš tų, kuriems neteisėtai atidavė, bet iš visuomenės. Čia turime dar vieną pasekmę – mes turime oligarchinę valstybę. Sprendimus diktuoja tie vyrai, kurių rankose atsidūrė minėti milijardai. Jie nėra renkami rinkimuose, tačiau jie priima sprendimus. Tai dar viena sunki pasekmė valstybei šalia to, kad teisinės valstybės sugriovimo, materialinės žalos ir krizės. Bei jos sprendimo būdo, kuris sukelia dar didesnę krizę. Turimo oligarchinę valstybę, kurioje valdžia žiūri į tuos milijardierius ir jų bijo. Valdžia nebebijo žmonių, ji bijo tik oligarchų. Nes nuo jų priklauso finansavimas per rinkimus. Tu nebūsi valdžioje, jeigu jiems nebūsi geras. Žmonių nuomonę lengva nupirkti, tačiau tam reikia turėti pinigų. Tuomet mes turime mažą demokratijos laisvę – dar vieną blogybę. Neseniai padaryta ‚Vilmorus“ apklausa parodė, kad atsirado dar didesnis nepasitikėjimas valstybe ir valdžios įstaigomis, o 80 proc. žmonių nebenori ginti savo teisių valstybės institucijose ir jie jaučiasi nesaugūs. Pirma kartą tiek daug žmonių pasijuto nesaugūs, nes mes gyvename oligarchinėje valstybėje. Nes joje visada, pakėlęs balsą prieš neteisybę, tu gali gauti per galvą. Jeigu tu skųsiesi, tau bus dar blogiau, nes tai keršys. Tokios yra pagrindinės „Leo Lt“ sukūrimo pasekmės.
– Lietuvos rinkėjus galima mulkinti, tačiau kaip apmulkinti Europos Sąjungos komisija, kuri pareikalavo aiškių atsakymų, kodėl buvo pasirinkta „NDX Energija“?
– Kas liečia Europos Sąjungos komisiją, tai man atrodo, kad jie ką galėjo, tą ir padarė. Komisija pasakė, kad jos požiūriu šis darinys neteisėtas, paprašė pasiaiškinti, ir daugiau tikėtis iš ES komisijos Lietuvai nevertėtų.
– Tačiau ar Briuselis gali imtis sankcijų prieš Lietuvą dėl ‚Leo lt“?
– Jeigu sankcijos bus daromos, tai bus nuostolis Lietuvos biudžetui, tačiau iš to naudos nebus, nes mūsų valdžia nereaguos taip, kad panaikinti šį neteisėtą sandorį. Valdžia dabar priklauso nuo tų oligarchų, kuriems ji atidavė energetiką, kuri neveltui vadinama strategine. Kas ją turi, tas ir strateguoja, ir yra šalies strategas. Aišku, kad valdžia nenaikins šio sandėrio, kad ir ką bekalbėtų ES komisija. Aš manau, kad komisija šiuo sunkiu laikmečiu sankcijų neskirs. Jie labai aiškiai išreiškė abejones šiuo sandėriu, tačiau Lietuva nereaguoja. Europos komisijos ir visos ES institucijų pozicija yra tokia – jeigu patiems žmonėms yra gerai, tai jai tikrai nėra ko kištis. Komisija neturi mechanizmo pakeisti sandėrio ar Vyriausybės sprendimo, gali tik paskirti kokią nors sankciją, kuri nieko neduos. Aš manau, kad lygiai tas pats bus ir su Konstitucinio teismo sprendimu. Net jeigu Konstitucinis teismas ir išdrįstų priimti tokį sprendimą, kad minėtas Atominės elektrinės įstatymas pažeidžia Konstituciją, tai nieko neatsitiktų. Oligarchai valdo visas strategines institucijas ir aš labai abejoju, kad Konstitucinis teismas išdrįstų pasipriešinti. Tačiau net jeigu ir išdrįstų, ir pasakytų, kad čia pažeidžiamas teisinės valstybės principas, vartotojų teisės ir kiti principai, tai nieko tas neduotų. Nes nėra jėgos, kuri galėtų panaikinti šį sandorį. Nes jau dabar matosi, kas atsitiktų, jeigu Konstitucinis teismas pripažintų, kad įstatymas antikonstitucinis. Atsitiktų tai, kas yra dabar – nieko. Konstitucinis teismas yra priėmęs nutarimą, kad priėmė svarstyti šį klausimą, ir turi būti stabdomos visų įstatymo sukurtų normų taikymas. Tačiau į tai nesureagavo nė viena valdžios institucija. Nebuvo priimti vyriausybės sprendimai, kad sustabdyti dividendų mokėjimą, kad stabdyti pelno paskirstymą ir pan. Jeigu atkreipėte dėmesį, tai premjeras A.Kubilius jau kelintą kartą kartoja, kad reikia tobulinti „Leo Lt“ valdymą. O tai reiškia, kad A.Kubilius laiko šį sandorį teisėtu, ir reikia tik truputį patobulinti jo valdymą, o ne naikinti patį subjektą, kuris atsirado neteisėto sandėrio išdavoje. Tačiau čia valdžia nieko padaryti negali, nes „Leo Lt“ valdymas yra privačiose rankose. Tuomet kuriama Energetikos ministerija, kurios sukūrimas kainuos 700 mln. litų mokesčių mokėtojų pinigų.
– Kaip prognozuojate, kai ‚Leo Lt“ projektas veiks kitais metais ir kaip valdžiai reikės mulkinti žmones kalbomis apie tariamas statybas?
– Realistinė prognozė, kuri daroma atsižvelgianti į dabartinio premjero pareiškimus, yra tokia, kad jis pasakė, kad elektros kainos bus keičiamos kas ketvirtį. Reikia suprasti, kad kainos nemažės, nes dar nėra buvę, kad kainos būtų mažinamos. Dabartinė situacija buvo tokia, kad elektros kainos galėjo būti sumažintos, kadangi labai krito naftos kainos. Tačiau jos vis tiek išaugo, nors ir taip buvo didesnės, nei kaimyninėse valstybėse. Manau, kad strategijos savininkai paprašė premjero paskelbti, kad kainos keisis kas ketvirtį, o tai reiškia, kad jos bus keliamos kas tris mėnesius. Manau, kad ateitis tokia, kad kainos bus keliamos skundžiantis, kad vis dar nėra iš ko statyti atominės elektrinės. Nors, kaip minėjau, ‚Leo Lt“ neturi nieko bendro nei su jungčių, nei naujos AE statyba. Ir pagal teisės aktus ‚Leo Lt: lėšos nebus šiems tikslams naudojamos. Teisinėje valstybėje tas sandorius turėtų būti panaikintas, valstybei sugrąžinta tai, kas jai priklausė. Valstybei sugrįžtų didelės energetikos duodamos  pajamos ir neteisėtai apie 2 mlrd. litų išsimokėtų dividendų. Reiškia, kad biudžeto skylė būtų užkamšyta ir pinigų būtų net daugiau, negu reikia. Tuomet ir atsirastų pinigų statyti naują AE. Aš dar prieš metus siūliau projektą, kad tą kapitalą, kuris buvo atiduotas veltui, reikia parduoti, gauti 7-8 mlrd. litų ir tuomet būtų už ką statyti naują AE. Ir tuomet galėtų dalyvauti kaimyninių valstybių bendroves, nes jeigu jų rankose atsidurtų dalis skirstymo tinklų, jos būtų suinteresuotos statyti. Dabar gi privačiose rankose atsidūrė pelningoji dalis – paskirstymo tinklai, kurie nemato jokio intereso statyti AE,  kad kažkas privačiai savintųsi pelną. Dabar esame tokioje situacijoje, kai vienintelis sprendimas yra naikinti šį sandorį ir susigrąžinti šaliai pinigus. Šioje situacijoje reikia tik sveikai mąstyti – ką žmogus darytų, jeigu jis turėtų skirstymo tinklus? Ar jis kam nors perduotų savo turtą veltui? Tikrai ne, o stengtųsi jį parduoti.
– Ar pajutote, sugrįžęs į advokato darbą, kad žmonės daugiau skųstųsi dėl savo pažeidžiamų teisių?
– Be abejo, kad žmonės, atsidūrę tarp kūjo ir priekalo. Iš vienos jų teisės tikrai daugiau pažeidinėjamos, o iš kitos pusės jų materialinė situacija blogėja. Kad kreiptis į advokatą, reikia mokėti. Kažkokią dalį paslaugų aš teikiu nemokamai, tačiau nemokamų paslaugų eilė yra sudaryta didžiausia, net iki kitų metų vidurio. Valstybė dabar visus teisines paslaugas teikiančius asmenis apmokestino didesniais mokesčiais, ir dabar kad uždirbti vidutinį atlyginimą advokatui, kuris turi nedidelę kontorą su dviem darbuotojais, tai jam reikės per metus surinkti apie 300 tūkst. litų. Tai didžiulė suma, kuri vėl užgrius žmones.

Juozas Ivanauskas

Šaltinis: www.laisvaslaikrastis.lt


Įrašas paskelbtas temoje Demokratinė ir teisinė valstybė, POZICIJA, Prieš LEO LT. Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *