Jungtinio demokratinio judėjimo narių perėjimas į Nepartinį demokratinį judėjimą teisiskai nelengvas procesas

Šeštadienį, vykstant JDJ visuotiniam narių susirinkimui, didžioji dalis susirinkimo dalyvių nepartinių paliko salę ir išvyko į steigiamąją konferenciją, kurioje įsteigė Nepartinį demokratinį judėjimą.
Įdomi yra teisinė šio reikalo pusė. Šeštadienio visuotinis JDJ susirinkimas laikomas neįvykusiu, nes, išėjus iš salės daugumai delegatų-nepartiečių kurti nepartinio judėjimo, likusių JDJ narių susirinkimas, neturėdamas kvorumo, negalėjo priimti jokių teisėtų sprendimų JDJ vardu.
Kol kas nepartiniai JDJ nariai nespėjo paduoti pareiškimų išstoti iš JDJ. Tad juridiškai jie tebėra JDJ nariais, tik yra įsteigę dar vieną-Nepartinį demokratinį judėjimą. Nėra jokio legalaus sprendimo, kuris pakeistų JDJ valdymo organus. Tebeveikia valdymo struktūros, išrinktos paskutiniojo teisėto visuotinio susirinkimo. Todėl kai kurių JDJ partiniu narių reikalavimas nepartiniams JDJ valdymo organų nariams atiduoti pareigas ir dokumentus yra neteisėtas. Nauja JDJ vadovybė susikurs tik naujame legaliame suvažiavime. Jis gali įvykti ne anksčiau kaip po mėnesio, paskelbus laikraštyje „Lietuvos žinios”.
Visi suinteresuoti, kad per tą mėnesį viskas būtų parengta. Pirmiausia, turi būti išsiaiškinta, kas lieka JDJ nariais, o kas pereina i Nepartinį demokratinį judėjimą. Todėl partiečiai turi pranešti, kam, kokiu adresu norintieji išstoti iš JDJ turi paduoti pareiškimus apie išstojimą iš JDJ. Nepranešus to adreso, pareiškimai paduodami JDJ informacijos koordinatorei Editai Milaševičiutei (kuri irgi pereina į Nepartinį demokratinį judėjimą). Kartu mūsų Nepartinis demokratinis judėjimas paskelbs koordinates, kur rašyti dėl įstojimo į Nepartinį demokratinį judėjimą.
Gaila, kad partiečiai nebalsavo už nepartinių siūlomus JDJ įstatų pakeitimus. Gal suveikė ambicijos, negalvojimas, kad tuo sprendimu padarė lemtingą žingsnį prieš judėjimą ir save. Manau, kad po kokios savaitės jie supras, kokios būtų jų galimybes, jei būtų balsavę kartu su nepartiniais.
Na, bet įvyko taip, kad nepartiniai priversti atsiskirti nuo JDJ. Dabar veiksime skaidriai ir švariai, be dviveidžiavimo. Nepartiniai veiks kaip laisvi piliečiai vardan Lietuvos piliečių.

Kęstutis Čilinskas

Šaltinis: demokratija.eu


Įrašas paskelbtas temoje „Renkuosi demokratinį judėjimą“.. Išsisaugokite pastovią nuorodą.