Žmogaus teisių stebėjimo institutas pareiškė susirūpinimą dėl specialiųjų tarnybų veiklos

Žmogaus teisių stebėjimo instituto vadovai viešu pareiškimu paragino kandidatus į Prezidento postą išsakyti savo poziciją dėl Konstitucijoje įtvirtintų žmogaus teisių užtikrinimo.

„Paskutinių dienų įvykiai parodė, kokia rimta problema valstybėje atsiranda, kai specialiosios, operatyvinę veiklą vykdančios tarnybos gali veikti tokiu būdu, jog kyla abejonės, ar jų veikla nėra panaudojama ne viešųjų interesų ir asmenų teisių apsaugai, o politiniams tikslams”, – sakoma pareiškime, kurį pasirašė Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdybos pirmininkas Kęstutis Čilinskas ir Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius Henrikas Mickevičius.

Pasak jų, į šią problemą Žmogaus teisių stebėjimo institutas atkreipė dėmesį dar birželio pradžioje publikuotoje apžvalgoje apie žmogaus teisių įgyvendinimą Lietuvoje.

Instituto nuomone, operatyvinę veiklą vykdančios tarnybos turi turėti galimybę nepriklausomai nuo politikų ar kitų asmenų poveikio tirti visuomenei pavojingas veikas. Tačiau Lietuvos valstybė, sekdama teisinių valstybių pavyzdžiu, turi nustatyti taisykles, kurios užtikrintų, jog specialiosios tarnybos nepažeidinės asmenų teisių ir kad jos negalės būti panaudojamos politiniams tikslams.

Kadangi didelis vaidmuo saugant asmenų teises nuo valstybės tarnybų piktnaudžiavimų tenka ir šalies Prezidentui, tikėtasi, jog Prezidento rinkimų metu šiai problemai bus skirtas didesnis dėmesys.

„Deja, Žmogaus teisių stebėjimo institutas turi konstatuoti, kad kandidatai į Respublikos Prezidentus savo pasisakymuose žmogaus teisių problemai iš esmės neskiria dėmesio. Vyraujanti socialinė-ekonominė rinkimų kampanijų kryptis neatspindi realių Prezidento galių ir klaidina rinkėją”, – pabrėžiama pareiškime.

Žmogaus teisių stebėjimo instituto vadovai atkreipia dėmesį, jog Prezidentas yra atsakingas už tai, kad valdžios įstaigos tarnautų žmonėms, o pareigūnai laikytųsi Konstitucijos bei įstatymų ir nepažeidinėtų žmogaus teisių. Nuo Respublikos Prezidento prioritetų didele dalimi priklauso, ar teismai išnaudos savo įgaliojimus ginti žmones nuo valdžios piktnaudžiavimų ir žmogaus teisų pažeidimų.

Kadangi Prezidentas gali pakeisti susiklosčiusią situaciją, Žmogaus teisių stebėjimo institutas tikisi, jog kandidatai į Prezidentus pareikš savo poziciją dėl pagrindinių konstitucinių vertybių – teisingumo ir žmogaus teisių bei laisvių apsaugos.

ELTA informacija


Įrašas paskelbtas temoje Žmogaus teisių apsauga. Išsisaugokite pastovią nuorodą.