K.ČILINSKAS: „Jie visi yra atsakingi už šią amžiaus aferą, todėl dabar kovoja už tai, kad tik nebūtų panaikinti „LEO“ ir VST privatizavimo sandoriai!..“

Pasak teisininko Kęstučio ČILINSKO, siekdamas išsaugoti nusikalstamą „LEO“ sandorį ir išvengti atsakomybės, premjeras nori užsitikrinti „darbiečių“ lyderio V.Uspaskich paramą. Čia, matyt, derėtų priminti, jog būtent Darbo frakcija praeitos kadencijos Seime padėjo įteisinti G.Kirkilo Vyriausybei korupcinį „LEO“ sandorį, mainais už pono V.Uspaskich teisinę neliečiamybę. Vykdydama oligarchų parengtą scenarijų, A.Kubiliaus Vyriausybė tęsia „LEO“ aferą, pasitelkdama susikompromitavusius partijų lyderius – V.Uspaskich, A.Valinską, A.Zuoką (Abonentą) bei kitus valdžioje esančius, godžius, savanaudžius politikus. Ir tiktai JDJ telkiama pilietinė visuomenė reikalauja, kad būtų panaikintas šis korupcinis, antikonstitucinis sandoris, kuriuo „NDX energijai“- „Maxima“ savininkams, faktiškai, veltui buvo atiduotos daugelio milijardų litų vertės valstybinės elektros tiekimo sistemos, nešančios oligarchams šimtamilijoninius pelnus. Tik todėl Lietuvoje yra dirbtinai sukeltos elektros kainos, o mūsų verslas, gyventojai ir valstybės biudžetas patiria milžinišką nuostolį, kurį oligarchinė valdžia desperatiškai bando kompensuoti vykdydama „diržų veržimosi“ politiką.
Advokatas K.Čilinskas siūlo garbingą išeitį iš sisteminės krizės – naikinti „LEO“ sandorį, grąžinti valstybei oligarchų „prichvatizuotą“ milijardinį turtą, ženkliai sumažinti elektros kainas. Tačiau dabar, kaip matome, A.Kubiliaus Vyriausybė, prezidentei D.Grybauskaitei pritariant, elgiasi priešingai: oficialioji valdžia nori su „Maxima“ savininkais pasidalinti („likviduoti“) „LeoLT“ bendrovę, nepanaikinus „LEO“ sandorio! Tai reiškia, kad likvidatorius laikysis „LEO“ sandoryje įrašyto valstybės įsipareigojimo – atiduoti „NDX energijos“ savininkams 38,3 proc. valstybės energetikos kapitalo. Pasekmėje, valstybė ir visuomenė pajus didžiulį finansinį smūgį. Vietoj to, kad panaikintų nusikalstamą „LEO“ sandorį, A.Kubiliaus Vyriausybė rūpinasi tik savo išlikimu, telkia pajėgas Seime ir dar labiau gilina krizę Lietuvoje.

– Viename savo interviu „Laisvam laikraščiui“ teigėte, jog šiuo metu veikianti valdžios sistema Lietuvoje – apgaulės ir melo sistema, amorali sistema!.. Turbūt sutiksite, jog „LEO“ sandoris yra viena paskutinių korupcinių aferų, per kurią bene geriausiai atsiskleidžia 2K valdžios sistemos amoralumas. Įvairių politinių, kriminalinių nusikaltimų, pedofilijos skandalo, sutapusio su prezidentės D.Grybauskaitės šimtadieniui skirtomis liaupsėmis, aptarime, „diržų veržimo“ politikos ir parlamentinių lėšų švaistymo, pagaliau, A.Kubiliaus Vyriausybės neseniai pasirašyto taip vadinamo „nacionalinio susitarimo“ su kišeninėmis profsąjungomis kontekste amžiaus afera pramintas sandoris „LeoLT“ lieka, tarytum, primirštas, o galbūt ir sąmoningai, nesibaigiančiomis oligarchinės valdžios viešųjų ryšių akcijomis nustumiamas į antrą planą. Ir, vis dėlto, aš norėčiau su jumis dar kartą aptarti šį opų klausimą, kadangi „LEO“ afera iki šiol nėra išspręsta, o jos padariniai ir toliau neša milžinišką žalą Lietuvai.
 Energetikos ministras A.Sekmokas neseniai prakalbo apie dviejų antrinių „LeoLT“ bendrovių VST ir RST sujungimą, motyvuodamas poreikiu suvienodinti galimus skirtingus elektros kainų tarifus šiose bendrovėse. Jau kuris laikas imituojant „LeoLT“ bendrovės išardymo procedūrą, dabar norima apjungti VST ir RST. Kaip galėtumėte paaiškinti tokius Vyriausybės „taktinius manevrus“, sprendžiant „LEO“ problemą?
– Galėčiau pasakyti tiktai tiek, kad tikrai nereikia sujungti šių dviejų bendrovių ir kurti monopolijos tam, kad būtų sumažintos elektros energijos kainos skirtingų tinklų vartotojams. Tarp kitko, elektros kainos VST ir RST bendrovėse yra visiški vienodos. Reiškia, šiuo atveju yra skleidžiamas melas. Antras dalykas, jeigu elektros kainos būtų nevienodos ir atsirastų ryškus skirtumas, tai tam juk yra Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.
Toks energetikos ministro A.Sekmoko pasakymas, jog reikia sujungti dvi elektros tiekimo bendroves, kad vartotojams būtų pigiau, yra labai juokingas todėl, kad elektros energijos kainos, visų pirma, turėtų būti realios, o ne išpūstos, ne dirbtinai sukurtos monopolistui apetitams tenkinti. Toks ministro pasakymas turi nebent tą pozityvią reikšmę, kad pagrindžia teisininkų įtarimus, jog elektros kainos Lietuvoje šiuo metu iš tikrųjų yra dirbtinai užkeltos. Ir štai dabar tokiu keistu būdu, sujungus dvi bendroves, žadama mažinti elektros kainas vartotojams. Toks valdžios požiūris į šią problemą man labai juokingas.
Sumažinti elektros kainas galima labai paprastu būdu – turi būti, apskritai, panaikintas Vakarų skirstomųjų tinklų privatizavimo sandoris. Kadangi tiktai privatizavus VST ir atidavus juos godiems savininkams, siekiantiems didelių pelnų, iš kart buvo pakeista elektros energijos kainų skaičiavimo metodika ir užkelti tarifai.
Šiaip jau, visose demokratinėse teisinėse valstybėse, jeigu pati valstybė užtikrina gyventojų aprūpinimą elektra (o dabar būtent taip ir yra Lietuvoje, kadangi valstybė 100 proc. apsirūpina elektra), tai niekas elektros pardavimo neatiduoda pelno siekiančiai bendrovei. O juk būtent skirstomieji tinklai atlieka elektros tiekimo ir pardavimo funkcijas. Tai yra viešosios paslaugos, kurioms taikytini minimalūs tarifai, kad verslas galėtų vystytis ir gyventojai nebrangiai mokėtų už elektrą.
Valstybė tam ir yra, kad rūpintųsi kuo pigiau tiekti ir parduoti elektros energiją vartotojams. O kai ši paslauga atiduodama pelno siekiančioms privačioms bendrovėms, tai aišku jos tada „pasigamina“, kitaip sakant, nusiperka iš politikų teisės aktus, kuriais remiantis sukuriama galimybė pasididinti elektros energijos tarifus daugybę kartų. Tik vienu centu padidinus vienos kilovatvalandės kainą, ekspertų teigimu, iš visų Lietuvos elektros energijos vartotojų surenkamas 200 mln. litų pelnas. Atitinkamai, išaugus elektros kainai 10 centų, gaunamas 2 milijardų litų pelnas!..
Dabar Lietuvoje elektros energijos tarifai siekia net 40 centų ir tai yra labai didelės kainos, lyginant su tomis kainomis, kokios buvo prieš VST privatizavimą. Šiemet elektros energijos kainos yra 3 centais didesnės, negu jos buvo 2008 metais, nors iš tikrųjų elektros gamyba nepabrango, o viskas tik atpigo. Energijos šaltiniai atpigo, bet elektros kainos padidėjo. Reiškia, Lietuvoje veikia oligarchinė sistema, siekianti kad kuo daugiau pelno atitektų privatiems savininkams.
Ir todėl toks energetikos ministro A.Sekmoko pasakymas, kad tiktai sujungus dvi elektros tinklų bendroves VST ir RST, tai yra, sukūrus šimtaprocentinę monopoliją, galima sumažinti elektros energijos kainas, yra pasakos visuomenei klaidinti. Jomis tiki nebent žmonės, kurie nesidomi ir visai nieko nesupranta energetikos srityje.
Štai kodėl tokią valdžios sistemą aš vadinu politinio melo sistema. Paprasčiausiai, yra skleidžiamas melas ir tai puikiai žino energetikos ministras. Netikslinga jungti VST ir RST bendroves, siekiant sumažinti elektros energijos kainas vartotojams. Monopolijos visada tik didina kainas, o ne mažina jas. Reiškia, reikia ieškoti kitokių būdų, kaip išspęsti šią problemą.
– Įdomus sutapimas. Tarytum pritardamas jūsų išsakytoms mintims, bendrovės „NDX energija“ valdybos pirmininkas Ignas Staškevičius teigia, kad „LeoLT“ antrinių bendrovių Rytų skirstomieji tinklai (RST) ir Vakarų skirstomieji tinklai (VST) galimo sujungimo motyvai – juokingi“. Ar tai reiškia, kad „Maximos“ oligarchų ir valdžios požiūris į „LEO“ pradeda skirtis?
– Matote, čia pagrindinis dalykas yra tai, kad nuolat vaidinamas spektaklis tarp šių dviejų savininkų – valstybės ir privatininkų. Valstybę atstovaujantys valdininkai, politikai visą laiką vaidina, kad jie priima sprendimus, vadovaudamiesi pačiais kilniausiais ketinimais. Ir nors privatininkai kartais „pyksta“ arba juokiasi iš oficialios valdžios priimamų sprendimų, tačiau visi valdžios sumanymai yra ne kieno nors kito, o būtent tų pačių oligarchų parengti. Niekada dar taip nebuvo, kad tai, ką nusprendė Vyriausybė „LEO“ klausimu, nebuvo sumanyta UAB „NDX energija“ savininkų!.. Visi tie sandorio papildymai, kaip ir palikta galimybė išsidalinti „LeoLT“ bendrovę ir gauti veltui, be jokios kompensacijos AE statyboms, tuos 38,3 proc. energetikos kapitalo, visa tai tėra „Maximos“ savininkų sugalvotas scenarijus, kurį įgyvendinant šie abu savininkai viešai „pykstasi“.
Aš pats tuo savo akimis įsitikinau, kai jie susėda kartu Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje, tarp jų nėra jokių prieštaravimų, vien gražūs sutarimai. Bet vos tik tie ponai  išeina iš kabineto į viešumą, tuoj pradeda vienas kitą „špilkuoti“, nors iš tikrųjų tėra vykdomas iš anksto parengtas scenarijus, kuriuo siekiama pavaizduoti visuomenei, kad valdžia ir privatininkai tarpusavyje dėl kažko tai ginčijasi. Neapsigaukite, jie puikiausiai sutaria!..
O jeigu iš tikrųjų bus jungiamos VST-RST bendrovės, reiškia, jie jau turi bendrą susitarimą. Kam reikalinga sukurti tokią monopoliją prieš išsidalinant „LeoLT“ bendrovę? Juolab, kad ši bendrovė susideda iš VST, RST ir iš „Lietuvos energijos“. Dvi valstybei priklausančios elektrinės, Kauno ir Kruonio, buvo prijungtos tik laikinai ir nėra įtrauktos į bendrą „LeoLT“ kapitalą. Šios elektrinės buvo patikėtos veltui naudotis dvejus metus privatiems savininkams. Ir nors jų atskyrimas dabar vaizduojamas kaip didelis Vyriausybės nuopelnas, išformuojant „LeoLT“ bendrovę, tačiau tai yra būtent „Maximos“ savininkų susitarimas su valdžia, kad po dviejų metų šios dvi elektrinės bus sugrąžintos valstybei.
Na, o kalbant apie tris pagrindines bendroves, kurios įeina į „LeoLT“ kapitalą, tai čia visa esmė yra tame, kad, pagal tebegaliojantį „LEO“ sandorį, 38,3 proc. to kapitalo priklauso „NDX energijos“ savininkams. Energetikos ministras A.Sekmokas jau ne kartą yra akcentavęs, kad viskas čia vyks, vadovaujantis įstatymais. O tai reiškia, kad išsidalinant „LeoLT“ bendrovę, likvidatorius vadovausis tebegaliojančiu „LEO“ sandoriu. Tokiu būdu tie 38,3 proc. kapitalo atiteks „Maximos“ savininkams. Taigi, susidaro, mažiausiai, dviejų milijardų litų suma, kurią valstybė ketina „padovanoti“ oligarchams!..
Pagal „LEO“ sandorį pripažįstama, kad VST yra UAB „NDX energija“ priklausantis turtas. Bet dabar jau kalbama, kad tas turtas turi būti įkainuojamas ir, ko gero, neužteks „Maximos“ savininkams atiduoti vien tiktai VST, todėl norima sujungti VST ir RST bendroves. O tada „Maxima“ gautų ženkliai didesnę dalį, negu vien tik susigrąžinusi VST. Manau, iš čia ir kilo idėja sujungti dvi elektros tinklų bendroves, tariamai dėl to, kad sumažėtų elektros mokesčiai. Nors iš tikrųjų, tokia motyvacija tikrai juokinga. Elektros kainas būtina ir taip sumažinti, be jokio VST ir RST bendrovių apjungimo!..
Visa, kas turėtų įvykti teisiškai, vadovaujantis Lietuvoje veikiančiais įstatymai, yra labai paprasta. Visų pirma, turėtų būti panaikintas „LEO“ sandoris, kaip prieštaraujantis Konstitucijai, viešajai tvarkai ir gerai moralei. Tokiam žingsniui pagrįsti pakanka vadovautis Konstitucinio teismo išvadomis. Beje, tie patys pagrindai ne kartą buvo nurodyti ir profesionalių teisės ekspertų. Sekantis žingsnis, panaikinus „LEO“ sandorį, automatiškai, turėtų būti pripažintas negaliojančiu ir VST privatizavimo sandoris. Tik tokiu būdu  valstybei gali būtų sugrąžintas daugelio milijardų vertės kapitalas ir iš jo gaunamas pelnas! O tada, be abejo, valdžiai nebereikėtų veržti diržų gyventojams ir žlugdyti verslo nepakeliamais mokesčiais, nebereikėtų mažinti socialinių išmokų ir pensijų. Kaip atsirado milijardinė skylė valstybės biudžete, taip ji  būtų ir užkamšyta, susigrąžinus milijardinės vertės energetikos kapitalą.
Todėl „LEO“ atveju, mano nuomone, tėra vienintelė išeitis. Ne vėl pataikaujant „Maximos“ savininkams, jungti VST ir RST bendroves, atiduodant jiems 38,3 proc. nuo tų dviejų bendrovių, bet reikia, paprasčiausiai, naikinti šį korupcinį sandorį ir nieko negrąžinti privatininkams. Tiesą sakant, jiems nieko ir nepriklauso, kadangi jie nieko nėra sumokėję valstybei, išskyrus 191500 litų. Tiktai tą sumą ir reikėtų grąžinti oligarchams, sumaniusiems pasipelnyti iš Lietuvos energetikos!..
Tik panaikinus „LEO“ sandorį, būtų panaikinti ir tie vadinamieji šimtai milijonų litų, kurie, faktiškai, net nebuvo įnešti, formuojant „LeoLT“ bendrovę. „NDX energija“ teįnešė 191500 litų, kurie vėliau tik popieriuje buvo daugybę kartų padidinti ir gavosi vos ne pusės milijardo indėlis. Žodžiu, panaikinus „LEO“ sandorį, teisiškai viskas atsistato į savo vietas.
– Tai kodėl „NDX energijos“ vadovas I.Staškevičius teigia, jog į „LeoLT“ bendrovę buvo įnešti 0,5 milijardų litų vertės dividendai?
– Čia gi viskas aišku! 191500 litų padauginus 1340 kartų, gauname 0,5 milijardo sumą. Būtent tiek privatininkai padidino popieriuje savo akcijų vertę. Vieną dieną jie įnešė vienokią sumą, kitą dieną ją padidino popieriuje ir užregistravo jau kaip 0,5 milijardo vertės įnašą. Tai įprasta oligarchų apgaulė!.. Lygiai taip pat buvo pasielgta ir „privatizuojant“ valstybinę bendrovę VST. Tada juk, irgi, nieko nebuvo sumokėta iš „Maximos“ savininkų pusės. Buvo atsiskaitoma Vakarų skirstomųjų tinklų lėšomis, popieriuje padidinus bankams įkeisto kapitalo vertę. Štai tokiu spekuliatyviu būdu atsirado VST privatizavimo pinigai – įkeitus bankams valstybei priklausantį turtą!.. Tai reiškia, jog „Maximos“ savininkai jokios kitos sumos, išskyrus tuos 191500 litų, nėra įnešę į „LEO“ bendrovę.
– Ar tuometinis premjeras A.Brazauskas ir buvusi finansų ministrė Dalia Grybauskaitė nesuprato VST privatizavimo aferos vingrybių?
– Aš manau, kad jie puikiai suprato!.. Tai suprato ne vien tik A.Brazauskas ir D.Grybauskaitė, ne vien tik G.Kirkilas ir V.Navickas. Tai gerai suprato ir A.Kubilius, gerai suprato konservatorių deleguotas į „LEO“ darbo grupę Seimo narys A.Ažubalis. Jie gi visi matė, kaip „nuo lubų“ buvo įkainota oligarchams priklausanti 38,3 proc. dalis, pagal kurią dabar, likviduojant „LeoLT“ bendrovę, jiems atitenka kelių milijardų litų vertės kapitalas!.. Visi tie politikai viską gerai suprato, todėl aš nenorėčiau nei vieno jų išskirti. Jie visi yra atsakingi už šią amžiaus aferą, todėl dabar kovoja už tai, kad tik nebūtų panaikinti „LEO“ ir VST privatizavimo sandoriai!..
Ir kadangi visi šie politikai yra glaudžiai susiję su stambaus masto korupcine afera, todėl jie pyksta ir vadina mus visokiais vardais, vos tiktai paliečiame „LEO“ sandorio pripažinimo negaliojančiu temą. Jiems priimtinas tiktai „LeoLT“ bendrovės išsidalinimo („likvidavimo“) variantas, remiantis tebegaliojančiu „LEO“ sandoriu. Būtent toks ir buvo „Maximos“ savininkų tikslas – sukurti fiktyvią „LeoLT“ bendrovę, kad vėliau ją išardant, būtų galima pasiimti 38,3 proc. Lietuvos energetinio kapitalo dalį. Paprasčiausiai, tai yra energetikos turto užgrobimo būdas, o visuomenei pateikiama, kad „LeoLT“ „likvidavimas“ – tai didelė Vyriausybės pergalė kovoje su oligarchais!.. „LeoLT“ bendrovės likvidavimas be „LEO“ sandorio panaikinimo sudaro sąlygas kelių milijardų vertės finansinį kapitalą nemokamai pasiimti „Maximos“ savininkams.
– Neseniai paaiškėjo, kad antrinė „LeoLT“ įmonė „Lietuvos energija“ ketina perimti savo dispozicijon elektros jungties projektą vykdančią bendrovę „Interlink“. Kaip žinote, būtent per šią bendrovę į Lietuvą turi  atkeliauti šimtai milijonų eurų finansinės ES paramos elektros jungčiai su Švedija. Gal  galėtumėte pakomentuoti šią situaciją?
– Perėmus „Interlink“ bendrovę, bus padidintas „Lietuvos energijos“ kapitalas. Kaip žinome, „Lietuvos energija“ yra pagrindinė „LeoLT“ bendrovė, o pastaroji, pagal įstatymą, yra privati bendrovė, priklausanti privačių bendrovių kategorijai. Kadangi tai daroma prieš „LeoLT“ bendrovės išsidalinimą, matyt, siekiama į šią bendrovę pritraukti kuo daugiau kapitalo, kad  paskui, 38,3 proc. atiduodant „NDX energija“ savininkams, jiems atitektų kuo didesnė turto dalis!.. Manau, viskas ir šiuo atveju vyksta pagal planą, suderintą su „Maximos“ savininkais. Oligarchai  nėra suinteresuoti amžinai būti bendrovėje „LeoLT“, nes tada jie nieko negalėtų pasiimti ir išsinešti. Jiems rūpi vienintelis dalykas: kuo greičiau atsiskirti, išsidalinti valstybinį turtą!..
Kartais žmonės paprašo manęs šios aferos palyginimui duoti konkretų pavyzdį. Įsivaizduokime, yra du ūkininkai. Vienas ūkininkas, vardu „Premjeras“, turi 1000 karvių, o kitas ūkininkas, vardu „Maximas“, turi nulį karvių. Ir štai jiedu nusprendžia sudaryti sandorį. Ūkininkas „Premjeras“, būdamas nelabai supratingas arba turėdamas slaptą interesą, nusprendžia sudaryti sandorį su ūkininku „Maximu“ ir pasiūlo jam sujungti karvių bandas į bendrą „LEO“ fermą. Abiem sutarus, vienas atsiveda 1000 karvių, o kitas – nulį, tačiau sudaromas toks sandoris, pagal kurį ūkininkui „Maximui“  atitenka 38,3 proc. viso karvių ūkio, kitaip sakant, 383 karvės. Be abejo, ūkininkas „Maximas“ labai džiaugiasi tomis jam atitekusiomis 383 karvėmis, kurios jam priskirtos pagal sandorį su nelabai supratingu arba korumpuotu ūkininku „Premjeru“. Vėliau tie du ūkininkai nusprendžia  likviduoti „LEO“ fermą, nepanaikinę pirminio sandorio. Todėl ūkininkas „Maximas“, atsisveikindamas su ūkininku „Premjeru“, išsiveda 383 karves į savo ankstesnę fermą, kurioje anksčiau buvo nulis karvių.
Tai štai, lygiai toks pat scenarijus dabar yra taikomas ir „LeoLT“ bendrovės likvidavimui. Atėjo žmonės tuščiomis kišenėmis, o išeina su kelių milijardų litų kapitalu!..
– Šioje istorijoje, ko gero, įdomiausia yra tai, kad šalia neatsakingo (korumpuoto) ūkininko „Premjero“, valstybėje lyg ir veikia atsakingos tarnybos – Finansų kontrolė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, VSD, STT, Prezidentūra, Seimo Ekonomikos ir Teisės komitetai – nejau visos šios institucijos vienu metu apsimeta, kad nesupranta, kokios čia fermos ir kieno karvės kam atitenka?
– Mes apie tai jau kalbėjome. Aš minėjau, kad oligarchinėje valstybėje visos jūsų išvardytos valstybinės institucijos tarnauja oligarchinei viršūnei, o veikiantys prieš juos, ilgai neišsilaiko valdžioje, jų vietoje paskiriami kiti žmonės.
Manau, dabar savo žodį turėtų tarti bundanti pilietinė visuomenė. Labai tikiuosi, kad žmonės veiks atsakingai, demokratiškai ir bandys įtakoti valdžią konstitucinėmis priemonėmis. Mūsų pagrindinis uždavinys šiuo metu – įtikinti Prezidentę, Vyriausybę, Seimą, jog būtina panaikinti „LEO“ ir VST privatizavimo sandorius!.. Tada nebereikėtų valdžiai veržti diržų gyventojams, didinti mokesčių, mažinti socialinių išmokų ir pensijų. Tada sumažėtų bedarbių skaičius ir žmonėms nebereikėtų bėgti iš Lietuvos. To būtina siekti, įtikinėti valdžią Konstitucijos leistinais būdais – mitingais, piketais ir panašiai. Tokie demokratiniai judėjimai turėtų vykti teisinėje valstybėje. O visi neteisėti sandoriai, kuriais iš valstybės išplaunamas milijardinis turtas, turėtų būti kuo skubiau panaikinti. Tačiau jokiu būdu ne atvirkščiai, kaip tai daroma Lietuvoje, kai pasiremiant „LEO“ sandoriu skubama „Maximos“ oligarchams atiduoti jiems nepriklausančią valstybinio turto dalį!..
Viliuosi, kad pilietinė visuomenė mus supras ir palaikys. Todėl ir stengiuosi kalbėti palyginimais, „LEO“ fermų pavyzdžiais, kad žmonėms būtų aiškiau, suprantamiau, kad jie susimąstytų ir pamėgintų išsiaiškinti  – o kas gi iš tikrųjų vyksta mūsų valstybėje šiuo sunkmečiu?..

Juozas Ivanauskas

Šaltinis: www.laisvaslaikrastis.lt


Įrašas paskelbtas temoje Prieš LEO LT. Išsisaugokite pastovią nuorodą.