K.Čilinskas: A.Bosas pamynė žmogaus teises

Savo gimtadieniui parko gabalą atsitvėręs Darbo partijos vicepirmininkas Antanas Bosas greičiausiai pamynė žmogaus teises, įtaria Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdybos pirmininkas advokatas Kęstutis Čilinskas.

„Turiu pažymėti, kad toks gimtadienio šventimas susijęs su dvejopo pobūdžio teisinėmis problemomis. Palangos Gintaro muziejus yra viešojo naudojimo vertybė ir Seimo narys negalėjo jos naudoti savo asmeniniam reikalui – gimtadienio šventimui. Asmeninį interesą Seimo narys iškėlė aukščiau už visuomenės interesą. Todėl kyla abejonių, ar nebuvo pažeistas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas bei Konstitucijos nuostata, kad Seimo nariai, kaip valdžios atstovai, turi tarnauti žmonėms, visuomenei, o ne atvirkščiai”, – pirmadienį Eltai sakė K.Čilinskas.

Anot advokato, kyla įtarimų, jog A.Bosas pažeidė ir Visuomenės informavimo įstatymą, nes, naudodamasis asmeniniams reikalams viešam lankymui skirta vieta, jis, padedamas apsaugos darbuotojų, trukdė į tą vietą patekti žiniasklaidos atstovams.

Kaip priminė K.Čilinskas, milijonierius parlamentaras A.Bosas savo penkiasdešimtąjį gimtadienį Palangos Gintaro muziejuje šventė pusiau viešai. Pasak advokato, žiniasklaidos atstovų veiksmus akylai stebėję jo asmens apsaugos darbuotojai. Žurnalistų mėginimai išsiaiškinti, ar teisėtai buvo aptverta ir saugoma didelė Botanikos parko teritorija, rezultatų nedavę. Apsaugos darbuotojai nepaisę prašymo parodyti dokumentus, iš kurių būtų galima spręsti, kiek parko teritorijos išnuomota šventei. Į Botanikos parką iškviesti policijos pareigūnai taip pat negalėję nieko paaiškinti.

„Kad Seimo nario elgesys būtų įvertintas, jį turėtų svarstyti Seimo Etikos ir procedūrų komisija. Šis įvykis, parodė, kokias galimybes oligarchams suteikia praėjusiais metais priimtas Asmens ir turto saugos įstatymas. Jis suteikia dideles galias asmens apsaugą vykdantiems saugos firmų darbuotojams. Kartu dideles galias įgyja turtuoliai, galintys nusamdyti ir išlaikyti asmens apsaugą”, – tvirtino K.Čilinskas.

Pagal įstatymą, apsaugos firmų darbuotojai savo klientų interesais gali panaudoti fizinę prievartą ir specialiąsias priemones. Kai fizinė prievarta ar specialiosios priemonės yra neveiksmingos arba jas panaudoti nėra galimybės, apsaugos darbuotojas turi teisę naudotis šaunamuoju ginklu, pažymėjo K.Čilinskas.

Advokato žodžiais, apsaugos firmos darbuotojas gali nušauti žmogų, atremdamas pasikėsinimą į saugomą objektą ir sulaikydamas asmenį, įtariamą nusikalstama veika, jei šis aktyviais veiksmais vengia sulaikymo.

„Pažymėtina, kad asmuo, pagal įstatymą, tampa įtariamuoju padaręs nusikaltimą paties apsaugos darbuotojo arba jo kliento sprendimu. Įstatymas nenumato jokių reikalavimų, kurie užtikrintų, jog nebūtų nušautas asmuo, kuris tiesiog bando ištrūkti iš apsaugos darbuotojo. Apsaugos darbuotojas taip pat turi teisę naudoti šaunamąjį ginklą prieš gyvūnus be jokių apribojimų ir sąlygų”, – nuogąstavo K.Čilinskas.

Pasak jo, jei apsaugos darbuotojas naudojo fizinę prievartą, specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą, jo atžvilgiu taikomos garantijos, kurias turi asmenys, veikę būtinosios ginties ar būtinojo reikalingumo sąlygomis.

„Norėčiau pažymėti, kad įstatymas, suteikdamas dideles galias privačių saugos firmų darbuotojams ir nekeldamas jiems adekvačių reikalavimų, o nedidelius reikalavimus pateikdamas labai aptakiai, sudaro galimybes piktnaudžiavimams. Pagal įstatymą, galima tokia situacija, kai asmuo, viešai kritikavęs valdžioje esantį turtuolį, jo ar jo sargybinio gali būti įtartas nusikaltimu – įžeidimu. O įtariamą nusikaltimu asmenį, pagal Asmens ir turto saugos įstatymą, apsaugos darbuotojas gali sulaikyti ir pristatyti į policiją. Jei žmogus bandys bėgti – jį gali nušauti”, – sakė teisininkas.

K.Čilinsko požiūriu, įstatymas sukūręs tokią situaciją, kad dėl apsaugos darbuotojų veiksmų esą neverta skųstis policijai. „Mat, pagal įstatymą, policija turi ne ginti žmones nuo apsaugos darbuotojų piktnaudžiavimų, bet bendradarbiauti su apsauginiais. Įstatyme apskritai nenurodyta, kur ir kaip galima sulaukti gynybos nuo apsaugos firmų ir jų darbuotojų veiksmų”, – sakė advokatas.

Eltos informacija


Įrašas paskelbtas temoje Žmogaus teisių apsauga. Išsisaugokite pastovią nuorodą.